Spôsoby darovania

Priatelia v akcii
Každý, aj relatívne malý dar je dôležitý. Prostredníctvom  kampane "Priatelia v akcii" umožňujeme každému darovať podľa svojich možností. Darcovia, ktorí darujú 30€ a viac, získavajú právo spolurozhodovať o tom, ktoré projekty majú byť z Fondu Klubu darcov podporené. Dary sú použité na podporu projektov v otvorenom grantovom kole (90%) a na administratívne náklady súvisiace s organizovaním grantového kola (10%).
 
Založenie fondu
Ak má darca dlhodobý záujem podporovať určitý verejno prospešný účel, najvýhodnejším riešením je založenia nadačného fondu.
 
2%
Zákon č.595/2003 Z.z. o daniach z príjmov umožňuje fyzickým a právnickým osobám poukázať 2% zo zaplatenej dane registrovanej mimovládnej organizácii na verejnoprospešné účely.
 
Podpora verejnoprospešného programu
Nadácia organizuje v priebehu roka verejnoprospešné programy, ako napr. Človeče, Daruj knihu, Polievka pomoci,  vzdelávacie programy, a pod. Darca môže akciu podporiť okrem financií aj darovanou službou alebo materiálom.
 
Nefinančné dary
Prostredníctvom nadácie môže darca venovať služby alebo materiálne dary, napr. umelecké diela, kancelárske potreby, odborné poradenstvo a pod.
 
Program ušitý na mieru
Na základe želania darcu vieme pripraviť program podľa jeho predstáv, ktorý bude v súlade s poslaním nadácie, splní zámer darcu a prinesie očakávaný úžitok tam, kde je to potrebné.  
 
Dobročinný odkaz
Dobročinný odkaz je niečo, čo tu ostane pre ostatných aj po tom, keď tu nebudeme. Zanecháme pre ďalšie generácie náš odkaz, vďaka ktorému budú môcť pomáhať . www.zavety.sk/