Live Funding Banská Bystrica 2021

Life Funding je podujatie, ktoré prináša vynikajúcu atmosféru a inšpiráciu pre darcov, skúsených i nových, rozvíja pocit spolupatričnosti a radosť z toho, že sa spoločne podieľame na niečom zmysluplnom. 

Na podujatí sa prestavia tri neziskové organizácie so svojimi projektami. Tieto organizácie vyberie na odporučenia grantového poradného výboru správna rada KNZM.

 Téma projektov pre  Live Funding 21:

- podpora začleňovania rôznych menšín a sociálnych skupín                        v komunitách,

- odstraňovanie stereotypov a predsudkov voči menšinám a sociálnym skupinám,

- posilňovanie komunít ohrozených sociálnym vylúčením,

- budovanie medziľudských a susedských vzťahov,

- podpora antidiskriminačných aktivít

Žiadatelia predložia svoje  žiadosti o podporu online cez knzm.egrant.sk . 
Viac infomráciíí o podujatí a podmienkach výzvy 


Otvorený program 

Speak podporuje talenty

Fond Speak podporuje talenty založila v Komunitnej nadácii Zdravé mesto Jazyková škola SPEAK Banská Bystrica s cieľom podporiť deti a mládež z rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Podpora je určená na pokrytie nákladov súvisiacich s návštevou vzdelávacích aktivít mimo riadneho vyučovania. 
Výška podpory na jednu žiadosť je maximálne 40 €.
Uzávierka príjmania žiadostí o podporu je do 29. októbra 2021.


Pomoc pre Južnú Moravu

V júni 2021 sa cez južnú Moravu prehnalo tornádo a silné krupobitie, ktoré zničilo niekoľko obcí, pripravilo stovky ľudí o strechu nad hlavou a spôsobilo zranenia mnohým ľuďom. V tom čase sme vás požiadali o pomoc pre postihnutú oblasť.
Do zbierky sa zapojilo 79 darcov a spolu sme vyzbierali 2447€.
Túto sumu sme poslali našej partnerskej Juhomoravskej komunitnej nadácii, ktorá ich použije na rekonštrukciu.
 
Pár slov od správkyne Juhomoravskej komunitnej nadácie, Zlatky Madeřičovej:
 "Moc děkuji. Jsme po tornádu tři měsíce. Díky lidem - dobrovolníkům a dárcům to zvládáme, takže velké díky i všem přátelům - bratrům Slovákům. Samozřejmě dary a dobrovolníci přicházeli i spontánně z nejrůznějších zdrojů. Vzpomínám třeba na hasiče z Bratislavy, které jsem v životě neviděla, ale jednou ráno vyskákali před naším barákem a nabízeli drogerii, potraviny, barvy na malování domu… a pak vzali lopaty a makali. ...
Každý den tu pracuje asi deset řemeslníků, včera i deset dalších dobrovolníků. Už toho všeho máme dost a chceme se toho stavebního nepořádku konečně po třech měsících zbavit. .. Samozřejmě vás všechny zvu. Klidně zvi i dárce ať se přijedou podívat do čeho investovali... Váš finanční dar bychom s dovolením použili na náš neoveský sen - postavit si komunitní/spolkový/ dům s názvem - Neoveská stodola".
 Všetkým darcom ďakujeme.

V grantovom kole "Sme otvorení" sme podporili

SOS/Bird Life Slovensko, projekt  Seniorská vtáčia záhrada, 750 €

Projektom chceme obohatiť seniorom chvíle strávené v domoch dôchodcov (DD) a domoch sociálnych služieb (DSS) spoločným vyrábaním búdok, pozorovaním a prikrmovaním vtákov. Chceme vytvoriť seniorom možnosť poznať vtáčie druhy cez ich spev a vzhľad, a ukázať ako vtákom pomôcť prežiť u nás zimu.


VIA ABA,o.z., projekt  Neviditeľní, 1000€

Cieľom projektu je osvetová kampaň pre širokú aj odbornú verejnosť na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku cez krátke dokumenty o konkrétnych rodinách detí s autizmom. Cieľom série dokumentov je poukázať na životné situácie rodín s autistickými deťmi, poukázať na každodenný boj o budúcnosť ich detí, dať im hlas, zviditeľniť ich život. Krátke dokumentárne filmy z tohto projektu budú použité na vzdelávacie účely, formou premietania a prednášok spojených s diskusiami s odborníkmi.


Centrum komunitného organizovania,  Rómsky komunitný deň (s trhom) v Banskej Bystrici, 1000€

Pilotná akcia Rómskeho komunitného dňa spojená s trhom umeleckých, autorských diel, ručne vyrábaných a remeselných výrobkov Rómov a Rómiek, ktorá má priblížiť Rómsku komunitu a majoritu v meste, vybudovať mosty a vzťahy, znížiť rasizmus a predsudky. Pilotnej akcii bude predchádzať intenzívna komunikácia a práca s lídrami a líderkami rómskej komunity v regióne.


Coworking BB, o.z, projekt  Podnikavé ženy, 1000€

Cieľom projektu Podnikavé ženy je vytvoriť komplexný vzdelávací program pre ženy, ktorý zahŕňa offline i online vzdelávacie aktivity, podcasty, mastermind i koučing. Vytvorilli sme dva moduly - zameraný na rozvoj osobnosti a podnikanie. Do pilotnej fázy programu plánujeme zapojiť 15 žien z Banskej Bystrice, pretože v danom regióne dlhodobo pôsobíme a rozvíjame naše aktivity. Výstupom vzdelávacieho programu budú ženy pripravené vrátiť sa do kariérneho prostredia sebavedomejšie a ženy pripravené naštartovať svoj nápad. Chceme vytvoriť komunitu žien, účastníčok, lektoriek, mentoriek, inšpiratívnych a úspešných žien, ktoré sa vzájomne budú podporovať.


"Podporené vďaka projektu Banská Bystrica – mesto priateľské k ženám, ktorý je súčasťou programu Civic Europe, inkubátorom pre miestne občianske iniciatívy, organizácie a jednotlivcov v strednej, východnej a južnej Európe realizované spoločnosťami MitOst a Sofia Platform, financované Stiftung Mercator. “


Júlová Polievka pomoci

 
 

Tešíme sa na vás v pondelok 12.júla v Reštaurácii Červený rak.
Rodinu, ktorej chceme pomôcť navrhla Spoločnosť na pomoc ľuďom 

s autizmom a toto je jej príbeh:

"Mamina je nezamestnaná, evidovaná na UPSVaR, má zdravotné problémy a je po úraze hlavy. Má 8,5 ročného syna s problémovým správaním, pre ktoré sa stále musia sťahovať, Brat robí chlapcovi opatrovateľa a asistuje mu pri vzdelávaní doma a v škole. Spolu s nimi žije v jednej domácnosti aj stará mama. Rodina finančné prostriedky použije na zaplatenie bývania , potraviny a nevyhnutné výdaje."Pomoc obetiam živelnej pohromy na južnej Morave

Vo štvrtok 24.júna sa cez južnú Moravu prehnalo tornádo a silné krupobitie, ktoré doslova zmietlo niekoľko obcí na južnej Morave. Táto živelná pohroma pripravila stovky ľudí o strechu nad hlavou a vyžiadala si minimálne dvesto zranených. Počet obetí zatiaľ nie je známy.

Prosíme vás o pomoc pre ľudí postihnutých touto katastrofou. Vyzbierané prostriedky pošleme našej partnerskej Juhomoravskej komunitnej nadácii, ktorá sídli v Hodoníne, v oblasti, kde sú najväčšie škody, najlepšie pozná situáciu a bude túto pomoc efektívne distribuovať.


Júnová Polievka pomoci

V pondelok 14.6. 2021 sme sa po dlhom čase opäť stretli v Reštaurácii Červený rak, aby sme spolu pomáhali ľuďom a rodinám, ktoré to potrebujú. Priamo na akcii sme vyzbierali 173,24€ a na účet prišlo 120€. Ďakujeme všetkým darcom a reštaurácii Červený rak. Celkovú sumu 293,24€ posielame mame Evke a jej rodine: 

"Evka je mamičkou dvoch šikovných detí, ale tu ten pekný príbeh končí. Našla si priateľa, bola to jej prvá láska, ktorá sa zmenila na 8 rokov domáceho násilia po všetkých stránkach. Nemohla vychádzať z domu, iba pod jeho dohľadom, deti nespoznali druhé deti, nesmela sa s nikým rozprávať a ak áno bola potrestaná... .Odvahu nabrala až vtedy, keď násilník zaútočil na deti. Podarilo sa jej skontaktovať svoju mamu, ktorá urobila možné aj nemožné a násilník je teraz vo vyšetrovačke, čaká ho súd. Evka spolu s deťmi hľadá pomoc u odborníkov. Pomôžme jej naštartovať lepšiu budúcnosť a podporiť ju v jej správnom rozhodnutí. Darované peniaze použije najmä na nákup školských pomôcok a oblečenia pre deti."

Svoje dary môžete posielať na:

ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
​Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141
VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951


Vďaka podpore Global Fund for Community Foundations (Globálny fond na podporu komunitných nadácií) realizujeme projekt "Čo nás spája".  Projekt je zameraný na zlepšenie spolužitia, vzťahov a vzájomného spoznávania sa. Súčasťou projektu je prieskum zameraný na zisťovanie našich spoločných hodnôt. Na linku, ktorý je uvedený nižšie nájdete dotazník, ktorý sme pripravili v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela. Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte a pomôžete nám získať čo najobjektívnejšie informácie. Ďakujeme.

http://acrea-ef.umb.sk/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KNZM_20


 

Decembrová Virtuálna a Výročná  Polievka pomoci Banská Bystrica

V decembri 2020 by sme oslávili druhý rok vzniku charitatívnej Polievky pomoci Banská Bystrica. Nemôžeme sa, žiaľ, pri polievke v Reštaurácii Červený Rak stretnúť osobne, ale rodiny, ktoré našu pomoc potrebujú žijú stále medzi nami. V decembri je to rodina, s ktorou spolupracuje občianske združenie Návrat. Príbeh Mariky a jej rodiny si môžete prečítať v odkaze pod textom.


Ak by ste si chceli svoj jedálniček ozvláštniť portugalskou polievkou, recept pre vás pripravila dobrovoľníčka Bárbara Santos, ktorá prišla na Slovensko v rámci Európskeho zboru solidarity a pôsobí v občianskom združení Slatinka. Caldo verde/ zelenú polievku jedia celeročne a Bárbara odporúča použiť na prípravu polievky na tenko nakrájané tmavozelené listy kelu. Miesto sušenej salámy chorizo môžete použiť údenú klobásu alebo suchú salámu. Dobrú chuť.


Viac informácií o projekte Polievka pomoci nájdete TU. 


Daruj knihu deťom

V predvianočnom období od 7.12. do 23.12.2020 bude už tradične v Kníhkupectve Artforum na Hornej Striebornej 10 v Banskej Bystrici prebiehať pätnásty ročník projektu „Daruj knihu deťom“.

Organizuje ho Komunitná nadácia Zdravé mesto v partnerstve s Kníhkupectvom Artforum a organizáciami Nádej deťom, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, Klub Pathfinder Prieskumník a Centrum dobrovoľníctva, ktoré zozbierali 172 knižných prianí detí zo sociálne odkázaných, mnohopočetných rodín a rodín v ťažkej životnej situácii.

Kúpou označenej knihy urobíte radosť konkrétnemu, aj keď Vám neznámemu dieťaťu. My knihy za vás doručíme.

Projekt Daruj knihu deťom sa v Banskej Bystrici začal realizovať v roku 2004 a za predchádzajúcich 14 ročníkov sa vďaka spolupráci ľudí v komunite a dobrosrdečným darcom podarilo splniť 1267 detských prianí.

Za všetky obdarované deti Vám ďakujeme.Rozhovor o projekte Polievka pomoci a ďalších nadačných aktivitách na Rádiu Lumen si môžete vypočuť TU.
    Ď a k u j e m e

Dary, ktoré ste sa rozhodli venovať na tieto projekty, môžete darovať TU.


Ženy v meste Banská Bystrica 2019


V spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB sme robili prieskum

o tom, ako sa žije ženám v meste Banská Bystrica. Viac informácií  nájdete TU.


Fond na pomoc rodinám v ohrozujúcej situácii

Fond na pomoc rodinám v ohrozujúcej situácii je nástrojom na jednoduché a flexibilné darovanie v situáciách, keď je potrebná rýchla pomoc. Fond je založený s cieľom podporiť rodiny, ktoré sa nachádzajú v ťažkej ekonomickej a sociálnej situácii a majú odbornú pomoc pri jej prekonávaní.

Viac informácií nájdete TU.