Pomáhame zvyšovať kvalitu života v našich komunitách.


Prosíme vás, pomôžte nám pomáhať ľuďom, ktorí teraz našu pomoc veľmi potrebujú.
V našom regióne žijú stovky Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí ušli pred vojnou a potrebujú našu pomoc.  Bezprostredne po začiatku ruskej agresie na Ukrajinu vzniklo Centrum materiálnej pomoci. Poskytuje Ukrajinkám a Ukrajincom so statusom dočasného útočiska, žijúcim v banskobystrickom regióne trvanlivé potraviny, drogériu, hygienické potreby, odevy, obuv, domáce potreby, potreby pre bábätká a batoľatá a iné nevyhnutne potrebné veci k bežnému životu.
Všetky dary z tejto kampane budú použité na nákup materiálnej pomoci, ktorá bude distribuovaná Centrom materiálnej pomoci v Banskej Bystrici. Centrum je otvorené dvakrát do týždňa, priemerne poskytne pomoc 600 - 900 ľuďom na úteku pred vojnou. Informácie o Centre materiálnej pomoci.

Základné informácie o Komunitnej nadácii Zdravé mesto:          Podporiť nás môžete cez:
Adresa:  Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica            ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
IČO: 30231531                             Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
DIČ: 2021109189                                                                                             Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141 
Registrácia: 203/Na-96/90                       VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951
Dátum založenia Nadácie Zdravé mesto: 16.3.1992                                                        
Dátum transformácie na Komunitnú nadáciu Zdravé mesto: 11.11.1994 

Kontakt  : knzm@knzm.sk, tel. 048 4156059, 0908086216                          


Naši darcovia a partneri