Podporujeme rozvoj a spoluprácu miestnych komunít.


výsledky prieskumu Hodnoty 2021

Základné informácie o Komunitnej nadácii Zdravé mesto:                    Podporiť nás môžete cez:
Adresa:  Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica                   ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
IČO: 30231531                                    Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
DIČ: 2021109189                                                                                                       Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141 
Registrácia: 203/Na-96/90                              VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951
Dátum založenia Nadácie Zdravé mesto: 16.3.1992                                                        
Dátum transformácie na Komunitnú nadáciu Zdravé mesto: 11.11.1994 

Kontakt  : knzm@knzm.sk, tel. 048 4156059, 0908086216                          


Naši darcovia a partneri