Live Funding Banská Bystrica 2022

Ďakujeme všetkým účastníkom a darcom, ktorí sa zúčastnili podujatia Live Funding Banská Bystrica 2022. Spoločne sme darovali sumu, ktorá pomôže zrealizovať 2 projekty, ktoré sa snažia o dlhodobú zmenu v našich komunitách:
Darujme školám knihy o krehkosti mieru a krutosti vojny - cieľom projektu je podporiť formovanie kritického myslenia, tolerancie a morálnych postojov mladých ľudí, informovať o holokauste, pochopiť nezmyselnosť nadradenosti, rasizmu a predsudkov.  Projekt podporuje šírenie a využitie knihy O koľko lásky som prišla, miestnej autorky Alice Fruhwaldovej, v školskom aj mimoškolskom vzdelávaní, a to najmä formou besied so študentmi a organizovaním workshopov pre učiteľov dejepisu, etiky, slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a občianskej náuky.

Revitalizácia životného prostredia a verejných priestorov v rómskej osade Lešť - cieľom pilotného projektu je "naštartovať" pozitívne zmeny v osade Lešť zainteresovaním samotných obyvateľov. Naším zámerom je zlepšenie života na miestnej úrovni; zámer o spoluprácu rôznych komunít rómskej a nerómskej, žijúcich v jednej obci; podpora občianskych iniciatív; ochrana a zlepšenie životného prostredia a verejného priestoru, vytvoriť príležitosť na strávenie času pri spoločnej cieľavedomej aktivite, ktorá v osade absentuje.

k ste nestihli prísť, ale chceli by ste niektorý z týchto projektov podporiť, môžete tak urobiť do konca decembra 2022 cez platobnú bránu alebo prevodom na účet alebo nás príďte navštíviť. Do správy nám napíšte, ktorý projekt podporujete.


Čo je Live Funding

Live Funding  je typ darcovského podujatia, ktorého koncept pochádza z Londýna a postupne sa šíri aj do ďalších krajín. Podujatie prináša vynikajúcu atmosféru a inšpiráciu pre darcov skúsených i nových a rozvíja pocit spolupatričnosti a podieľania sa na niečom zmysluplnom.

Ponúkame ľuďom zážitok zo spoločného darovania a ukázať, že že aj relatívne malý dar má zmysel, keď sa spojí s ďalšími  a spoločnými silami vieme pomôcť k realizácii dobrých nápadov.

Na podujatí sa zvyčajne predstavia dva až tri neziskové organizácie. Nominovaná organizácia si pripraví zaujímavý projekt s rozpočtom 700-1000 eur, ktorý na podujatí predstaví a snaží sa motivovať návštevníkov, aby naň prispeli. Každá organizácia ma 6 minút na prezentáciu a 6 minút na otázky publika. Každý projekt má svojho ambasádora, ktorý povie svoje dôvody, prečo organizáciu podporuje a dá prvý vklad.  Moderátor motivuje všetkých prítomných, aby sa pridali a spoločne dali dokopy sumu, ktorá umožní realizáciu  predstavených projektov.

Prvýkrát sme podujatie zorganizovali v Banskej Bystrici 11. novembra 2015.

O atmosfére podujatia vám viac napovedia fotografie z minulých podujatí v našej galérii.


 

Virtuálny Live Funding Banská Bystrica 2021

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa zúčastnili virtuálnej verzie Live Funding Banská Bystrica a podporili dva veľmi zaujímavé a potrebné projekty: Centrum dobrovoľníctva získalo na projekt "Nikto by sa nemal cítiť sám" sumu   1410€ a Nádej deťom s projektom "Detstvo 

v období Covidu" sumu 2020€. Bola to pre nás všetkých veľmi zaujímavá skúsenosť a ďakujeme, že ste sa nenechali odradiť jej onlinovou formou. Veríme, že na budúcom podujatí sa už stretneme osobne a poriadne si to užijeme. Ď a k u j e m e

Viac informácií o projektoch, ktoré získali podporu na Live Fundingu 2019 nájdete TU.