Naše projekty

Pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám, ktorí žijú v Banskobystrickom kraji 

február 2023
Ďakujeme, že stále pomáhate.

Pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám, ktorí žijú v Banskobystrickom kraji

7.jún 2022,  

Vďaka darom od jednotlivcov, firiem, slovenských a medzinárodných organizácií  poskytujeme pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám, ktoré žiju v našom kraji. 


Medzinárodný deň detí 

jún 2022

Pri príležitosti Medzinárnodného dňa detí sme spolu s o.z. Nádej deťom zorganizovali program pre deti na Cementárenskej v Banskej Bystrici. Na podujatí sa predstavil miestny tančný súbor a deti si pozreli bábkobé predstavenie Šaško a kráľ v podaní Harry Teater z Banskej Bystrice. 


Daruj knihu deťom v Afrike

február 2022

Po úspechu Daruj knihu deťom pokračujeme v myšlienke darovania kníh pre deti, ale tentoraz v Afrike. Zapojte sa od 21.12.2021 do. 28.2.2022 do jedinečného projektu a prispejte na vybudovanie knižnice v Centre pre deti Gift of Love v Ugande.

V Centre pre deti žijú siroty a polosiroty s HIV trpiace chudobou, ktoré sa chcú vzdelávať a byť vzdelané.  Jedným z cieľov je naučiť deti komunikovať v anglickom jazyku, ale chýbajú im dostupné a zaujímavé knihy. Vybudovať knižnicu nevieme na Slovensku, ale vieme pomôcť s jej vybudovaním na diaľku. Ako?

Pomôcť môžete darovaním ľubovoľného finančného príspevku.

Projekt je pokračovaním spolupráce Komunitnej nadácie Zdravé mesto, Pedagogickej fakulty UMB a Slovenskej katolíckej charity v Centre Gift of Love. Centrum Gift of Love začala stavať Slovenská katolícka charita v roku 2011. Išlo o reakciu na zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias ozbrojených konfliktoch v 80-tych rokoch sužuje vírus HIV a chudoba. Centrum poskytuje zdravotnú starostlivosť, teplú stravu, pravidelnú školskú dochádzku, poobedné vyučovanie, voľnočasový a duchovný program pre viac ako 50 detí. V roku 2020 sa ako dobrovoľníčka zapojila do projektu Lenka Borošková, študentka psychológie PF UMB, ktorá zmapovala potreby detí a pomohla spoločne s deťmi v centre v rámci service learningového projektu vytvoriť miesto na učenie. Projekt Daruj knihu deťom v Afrike je pokračovaním jej aktivít a je vedený študentmi a študentkami sociálnej práce PF UMB.

Ďakujeme každému kto sa zapojí do projektu, nezáleží akou čiastkou. Každá pomoc sa počíta.


Prieskum Naše hodnoty 2021

Prinášame vám výsledky prieskumu Naše hodnoty, ktorý sme realizovali v januári 2021 a výsledky spracovali páni Ivan Chorvát a Roman Hofreiter, odobrníci z UMB. Prieskum sme pôvodne navrhli tak, aby bol realizovaný osobným oslovovaním respondentov, ale proticovidové opatrenia nám to nedovolili. Z toho dôvodu prieskum nie je reprezentatívny, ale veríme, že aj tak nám poskytuje zaujímavé informácie a podnety na ďalšie diskusie a aktivity. Prieksum sme realizovali vďaka podpore Global Fund for Community Foundations.


Polievka pomoci


Od decembra 2018 organizujeme jedenkrát v mesiaci Polievku pomoci. 

Pozývame ľudí, aby sa vzdali svojho obeda a prišli k nám  na dobrú polievku. Sumu, ktorú by zaplatili za svoj zvyčajný obed venujú rodine, ktorá je v núdzi. Túto rodinu vyberáme s pomocou občianskych združení, ktoré dlhodobo pracuje s rodinami v ohrození alebo v ťažkej životnej situácii. Príbeh konkrétnej rodiny sa návštevníci dozvedia priamo na obede. Polievku pomáhajú servírovať dobrovoľníci.

Nápadom zorganizovať Polievku pomoci sme sa inšpirovali od združenia Náš Bardejov, ktoré ju úspešne realizuje každý mesiac už viac ako rok.

Projekt realizujeme v spolupráci s  Univerzitou Mateja Bela.

Priestor a polievku bezplatne poskytuje Reštaurácia Červený rak.

Tešíme sa na príjemné stretnutia pri dobrej polievke a prejav solidarity a štedrosti našich "stravníkov".


Rozhovor o projekte Polievka pomoci a ďalších nadačných aktivitách na Rádiu Lumen si môžete vypočuť TU.


Speak podporuje talenty

Jazyková škola SPEAK podporuje mladých a talentovaných ľudí, ktorí bohužiaľ nemajú dostatok financií na rozvoj svojho talentu. Zahájila darcovskú zbierku, ktorej výťažok bude rozdelený talentovaným deťom v našom regióne na aktivity a pomôcky potrebné na rozvíjanie ich talentu. O výsledku zbierky, aj o tom, komu ste v rozvoji talentu pomohli vás budeme informovať.

Ďakujeme, že pomáhate.

 Ženy v meste  Banská Bystrica 2019


V spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB sme robili prieskum 

o tom, ako sa žije ženám v meste Banská Bystrica.
Výsledky prieskumu si môžete stiahnuť. Ak vás táto téma zaujíma, radi sa s vami stretneme.


Život žien v Banskej Bystrici

Projekt  realizujeme v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela. Jeho cieľom je zisťovanie kvality života žien v našom meste, a to jednak cez existujúce dáta a zároveň prostredníctvom subjektívnych skúseností a názorov žien z rôznych  skupín a prostredí.

Výsledkom našich zistení bude publikácia v tlačenej aj elektronickej podobe, ktorá môže slúžiť ako podklad pre ďalšie hlbšie a odbornejšie diskusie, pre otvorenie verejnej diskusie na vybrané témy zo života žien a samozrejme aj ako východiskový bod pre iniciovanie konkrétnych aktivít zameraných na zlepšenie života žien v Banskej Bystrici na rôznych úrovniach.

Projekt realizujeme s finančnou podporou medzinárodného grantového programu Global Challenges Local Solutions.


Ženy spolu

Program Ženy spolu realizujeme s finančnou podporu Global Fund for Community Foundation, (ww.globalfundcommunityfoundations.org)

Cieľom programu je vytvoriť otvorené a bezpečné prostredie pre ženy z rôznych etnických a sociálnych skupín, pripraviť a realizovať spoločné aktivity pri ktorých sa môžu vzájomne spoznávať, porozumieť 

si a prijať odlišnosti, odstraňovať predsudky 

a podporiť ich integráciu do bežného života.


Výskum Ako sa nám žije v Banskej Bystrici, 2016

V spolupráci s UMB Katedrou sociálnej práce,  Mestom Banská Bystrica a s finančnou podporou Nadácie Orange sme zrealizovali výskum o kvalite života v Banskej Bystrici. Najzaujímavejšie zistenia nájdete v publikácii Ako sa nám žije v Banskej Bystrici.

Spomienky na našu Bystricu

V rokoch 2011 a 2012 sme vydali osobné spomienky ľudí, ktorí prežili časť svojho života v Banskej Bystrici.