Poukázanie 2 % zo zaplatenej dane

Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete venovať  2% - 3% z vašej zaplatenej dane Komunitnej nadácii Zdravé mesto.

Prostriedky, ktoré získame z poukázaných % použijeme na podporu komunitných projektov v okresoch Banská Bystrica  a Zvolen.

Ako poukázať 2%

Údaje potrebné na poukázanie podielu zaplatenej dane:

IČO: 30231531

Názov: Komunitná nadácia Zdravé mesto

Právna forma: nadácia

Adresa: Komenského 482/21, 974 01 Banská Bystrica


Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník/čka v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali  o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2022 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2022 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci

1.   Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.   

Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)


2.   Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.


Vyhlásenie (editovateľné PDF) a (POZOR – IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)


Vyhlásenie s vyplnenými údajmi Komunitnej nadácie Zdravé mesto si môžete stiahnuť na tomto linku -  https://drive.google.com/file/d/1XnULR-JBZyg29XhqI923LnJjjoMgMM8V/view


3.   Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska

Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF) alebo

b) Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF)


Právnické osoby prostredníctvom

daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)


info prevzaté z: www.dvepercenta.skwww.rozhodni.sk