Výsledok kampane 500 priateľov 

pre Zdravé mesto 2020

Projekty, ktoré sme podporili vďaka finančným darom, získaným v kampani 500 priateľov pre Zdravé mesto:


Severná všetkým / Susedia zo Severnej / suma: 870 €


Revitalizácia detského ihriska Mičinská / Komunita rodičov Mičinská / suma: 852 €


Voda a umenie v Záhrade / Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o. /suma: 1 000 €


Vzdelávanie pre budúcnosť / OZ KONEKT Zvolen / suma: 713,90 € 


Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica / Spolu to zvládneme/ 1000€ 


Informácie o týchto projektoch nájdete TU:Nájde sa 500 priateľov, ktorí sa vzdajú 7 kávičiek ?

Hľadáme 500 ľudí, ktorí majú radi Banskú Bystricu, Zvolen a okolitý región a ktorí sú ochotní vzdať sa napr. 

7 kávičiek alebo 7 pív a ušetrenú sumu darujú Komunitnej nadácii Zdravé mesto.


500 priateľov = 5 000 € = 7 miestnych projektov


Sme presvedčení, že silné miestne komunity môžu pomôcť vyriešiť mnohé problémy, ktorým v súčasnosti čelíme. Je mnoho vecí, ktoré si ľudia vedia vyriešiť, zorganizovať, opraviť, či vybudovať sami, častokrát potrebujú len minimálnu podporu. Komunitná nadácia Zdravé mesto takúto podporu poskytuje a pre mnohých je prvou príležitosťou k úspešnému zrealizovaniu ich nápadov.

 

Tak, ako máme svoju obľúbenú šálku z ktorej nám káva chutí najlepšie, máme aj obľúbené témy, ktorým sa venujeme. Zapojením sa do kampane "500 priateľov v akcii" máte príležitosť vychutnať si tú svoju šálku kávy -  pomôcť zrealizovať projekt, ktorý je vám blízky.

Darcovia, ktorí venujú min. 25 € sa spolupodieľajú na výbere projektov, ktoré získajú podporu.  Ak sa chcete s nami porozprávať osobne, radi sa stretneme, náš telefón 048 4156059.

Darovať môžete on line alebo:

ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
​Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141
VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951
Do poznámky uveďte: 500 priateľov
VS: 1994
KS: 0558
alebo osobne u nás v nadácii.
Ďakujeme.

Projekty podporené z darov vyzbieraných v kampani "500 priateľov v akcii" v roku 2018

Číslo projektu:    3/18

Názov projektu:   3V=Voda-Vtáky-Verejnosť

Žiadateľ:              Neformálna skupina SOS/ BirdLife  Slovensko         Grant:                 700 €


Imro a Katka Kováčovci s dobrovoľníkmi sa do aktivít pre zvyšovanie environmentálneho povedomia a o ochrane vtáctva pustili po podpore projektu naplno, ako to len oni vedia. Realizovali prednášky, workshopy doslova po celom meste, či už v komunitných centrách alebo na školách, osadili búdky pre hniezdenie na Hrone. Ich projekt bude ukončený po prázdninách, ale už teraz môžeme konštatovať, že je úspešný.


Číslo projektu:         5/18

Názov projektu:       Komunitné centrum - BabyEcoFriendly

Žiadateľ:                  CoWorking Banská Bystrica

Grant:                      700 € 


Projekt priniesol do novovzniknutého komunitného coworkingového centra v Banskej Bystrici 365.labb unikátne a inšpiratívne aktivity. Popri coworkingu funguje aj detské centrum, ktoré rodičom poskytuje priestor skĺbiť rodičovské povinnosti s podnikaním a prácou. Toto centrum je výnimočné aj tým, že jeho fungovanie je  v súlade so zero- waste štýlom a nastavené tak, aby sa predchádzalo vzniku odpadov a aby sme šetrili naše životné prostredie.

 


Číslo projektu:       7/18

Názov projektu:      Posvieťme si na nich

Žiadateľ:                 Domka - Združenie saleziánskej mládeže,                                             stredisko Banská Bystrica

Grant:                     700 €


Cieľom bolo ponúknuť mladým a širokej verejnosti priestor na aktívne a pravidelné športovanie, čo sa dobudovaním osvetlenia na ihrisku aj podarilo. Na ihrisku pravidelne fungujú hokejbalové tréningy pre mládež, mládežnícka hokejbalová liga. Ďalšou skupinou, ktorá aktívne využíva ihrisko je skupina "veteránov". O nepravidelné využitie ihriska prejavujú záujem rôzne skupiny.


Číslo projektu:       8/18

Názov projektu:     Posúvame sa

Žiadateľ:                OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom                                    BB /OZ SPOSA BB/

Grant:                    700 € 


Vďaka projektu sa podarilo dovybaviť novovzniknutý priestor pre deti a rodiny detí s autizmom a realizovať pravidelné aktivity (canisterapia, muzikoterapia, cvičenie, psychoterapia, tvorivé integračné dielne atď.), vďaka ktorým sa darí zlepšovať správanie detí, zvládanie pretlaku, upustenie od rôznych stereotypov, zvládanie nového prostredia, stretnutia s novými ľuďmi, interakcie. Posilnil sa schopnosť sústrediť sa, učiť sa, mať záujem o niečo iné, rozvoj iných komunikačných rámcov. Aktivity pokračujú ďalej.


Číslo projektu:      10/18

Názov projektu:    POROZUMENIE DUŠEVNE CHORÝM – OSVETA

Žiadateľ:               Občianske združenie SANARE na podporu                                           duševného zdravia

Grant:                   700 €


Počas projektu zozbierali a spracovali členovia a členky združenia básnickú zbierku s názvom „Žijeme medzi vami." Ňou ukazujú verejnosti, že napriek psychickému ochoreniu nestrácajú ľudskú hodnotu a chcú podnietiť a inšpirovať mnohých buď k tvorivej činnosti alebo zamysleniu sa nad vlastným životom. Zároveň organizovali prednášky o duševnom zdraví pre verejnosť a mladých ľudí.


Číslo projektu:           12/18

Názov projektu:         Jablkobranie 2018

Žiadateľ:                    Podborovský Spolok

Grant:                        696 €

                  

Projekt Jablkobranie 2018 tematicky nadviazal na projekt Ošetrovanie ovocných stromov na sídlisku Podborová vo Zvolene a prostredníctvom neho sme zúročili ošetrovanie ovocných stromov vo forme zberu úrody. Aktivizovali sme  dobrovoľníkov hlavne zo sídliska Podborová k zberu úrody z ovocných stromov na verejných priestranstvách a jej spracovanie do suroviny - kvasu, finálneho produktu – muštu.

Priatelia v akcii v roku 2018