2% premenené na užitočné projekty

2% darované v roku 2008 sme použili na podporu 5 projektov a v roku 2009 sme už mohli vidieť konkrétne výsledky:
 
Skupina ľudí, ktorí žijú v časti mesta Stupy získala podporu 531 € na projekt Stupy - ulica spolupatričnosti. Podarilo sa im postaviť drevený altánok, vyčistiť okolie a blízky potok, oživiť zeleň a zlepšiť medziľudské vzťahy.
"Na projekte pracovalo presne 15 osôb nielen z domov v rámci projektu, ale ja mimo pozdĺž celej ulice. Ďalší susedia zavolali ďalších, a tak nás bolo stále viac."
 
altalt
 
altalt
 
 
V rámci projektu Ergoterapia v DSS Zvolen vyrábali klienti Domova sociálnych služieb papierové výzdoby, adventné vence,  ozdoby na stromček, pohľadnice. Okrem pracovníkov DSS pomáhali aj žiačky Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene.
"Organizovanie ergoterapie v DSS Zvolen má pozitívny vplyv jednak na psychickú pohodu klientov, ich aktivizáciu a nadobudnitue pocitu "užitočnosti", a na druhej strane výrazne zlepšuje jemnú motoriku telesne postihnutých a ich sebaobsluhu."
 
 alt
 
Cieľom projektu Z rozprávky do rozprávky, ktorý organizovalo o.z. Majáčik pri MŠ Šalgotarjánska 5 v Banskej Bystrici , bolo vybudovať prírodný amfiteáter pre deti. Od KNZM získalli podporu v sume 664 €. V juni 2009 sa tu uskutočnil prvý festival detskej divadelnej tvorby "Z rozprávky do rozprávky".
"Akciu považujeme za veľmi úspešnú. Naplnili sa naše predstavy a očakávania, ale hlavne nás potešila spokojnosť a radosť našich detí. Na budúci rok by sme chceli zrealizovať druhý ročník a vytvoriť na MŠ Šalgotarjánska tradíciu detského divadelného festivalu."
 
altalt
 
 
ANSOPA - neformálna občianska supina sociálnych pracovníkov vo Zvolene získala podporu 631 € na projekt Popdora supervízie pre sociálnych pracovníkov na území mesta Zvolen a okolia.
" Všetky účastníčky skupiny oceňovali najmä bezpečný priestor, v ktorom mohli nielen hovoriť, ale hlavne cítiť pochopenie a zdieľanie ďalších účastníčok... "
 
alt 
 
Centrum dobrovoľníctva získalo podporu 232€ na realizáciu projektu Opri sa o mňa. Cieľom projektu je zvýšiť účasť mladých ľudí na dobrovoľníckych aktivitách a podporiť sociálnu inklúziu sociálne vylúčených detí a detí s rizikom sociálneho vylúčenia.
 
alt   alt
 
 
 
 
 

Použitie 2% darovaných v roku 2009

Projekty, ktoré mohli byť podporené vďaka 2% venovaným  v roku 2009:
 
Neformálna občianska iniciatíva TRI, Banská Bystrica
Projekt Farebný svet - cyklus výtvarných tvorivých dielní,   559 €
 
DELFÍN, občianske združenie pre duševné zdravie, Zvolen
Projekt Keď tvoríš, pomáhaš ...,  465 €
 
SOFI, n.o., Banská Bystrica
Projekt  Čo s tým ? - zber druhotných surovín na ZŠ,   700 €
 
Priatelia Zeme - CEPA, Ponická Huta
Projekt - Načo sedieť doma? - voľnočasové aktivity pre rómsku mládež,   516 €
 
O.z. SANARE na podporu duševného zdravia , Banská Bystrica
Projekt Zlepšenie fyzickej, psychickej a sociálnej kondície hydroterapiou,   700 €
 
Tehly spája cement, ľudí umenie - na obnovu kulturfabriky
Projekt CementÁRTňa 2010, tehly spája cement, ľudí umenie,   700 €
 
Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
Program Priestory - miesta, ktoré spájajú ľudí,  49 127 €
 
Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
Príspevok do Fondu Tatry - obnova lesných porastov po kalamite a odstránenie škôd
po lavíne v Bobrovskej doline,   6 638 €