Ľudia Banskej Bystrice

Téma inklúzie - začleňovania všetkých ľudí do života v našom meste je pre Komunitnú nadáciu Zdravé mesto veľmi dôležitá. Stále hľadáme cesty a cestičky, ako môžeme podporiť začleňovanie sa rôznych menšín, ktoré žijú v Banskej Bystrici do bežného života. Na druhej strane chceme aj porozumieť prečo je to niekedy zložité, prečo má mnoho ľudí obavy zo spolužitia s ľuďmi, ktorí majú inú farbu pleti, iné zvyky, rozprávajú cudzou rečou, vyzerajú inak a ako môžeme prispieť k odstraňovaniu týchto bariér. Jednou z ciest hľadania vzájomného porozumenia je náš projekt Ľudia Banskej Bystrice. 

Okrem fotopríbehov z ulíc Banskej Bystrice otvárame aj tento blog, kde sa budeme venovať téme inklúzie, rovnosti, ľudským právam a ako ich vieme a chceme presadzovať aj v našich miestnych komunitách. Budeme radi, ak sa k nám pridáte.


Komunitná nadácia Zdravé mesto

Komenského 21

Banská Bystrica

97401

Slovensko