Ľudia Banskej Bystrice

Projekt Ľudia Banskej Bystrice sme po prvýkrát začali realizovať v roku 2014 a trval do roku 2016.  Inšpirovali sme sa projektom Humans of New York https://www.humansofnewyork.com/. Projekt Ľudia Banskej Bystrice bol na jeho začiatku podporený z programu pre komunitné nadácie s názvom V4 Community Foundation Maturity Program.

Ľudia, ktorí žijú a pôsobia na území mesta Banská Bystrica sú rôzni. Každý jeden človek je súčasťou našej spoločnosti, komunity, podieľa sa na tom, ako to tu vyzerá, ako sa nám žije, tvorí, pracuje, zabáva a každý jeden má pre ňu význam. S niektorými ľuďmi sa poznáme, niektorých si pamätáme, niektorí sú pre nás noví, zaujímaví alebo naopak. Spája nás to, že tu žijeme a chceme, aby sa nám žilo dobre. Rozhodli sme sa zachytiť tváre Banskej Bystrice prostredníctvom fotografií ľudí, ktorí tu žijú, k tomu pridať ich krátky príbeh a postupne ich uverejňovať na tejto stránke. 

Veríme, že nám to pomôže lepšie si porozumieť, a tak aj lepšie vnímať a prijať, kto sme. Lebo bez ohľadu na to, kde sme sa narodili, teraz sme Ľudia Banskej Bystrice.

V roku 2023 sme sa rozhodli tento projekt oprášiť a pokračovať v zverejňovaní foto-príbehov ľudí, ktorí žijú v Banskej Bystrici. 

V tomto období opäť silne pociťujeme potrebu ukázať, že nezáleží na tom, z akej sociálne skupiny človek pochádza, koľko má rokov, kde býva, akej farby je jeho pleť. Najdôležitejšie zo všetkého je ostať k sebe navzájom ľudský a Banská Bystrica sa stane miestom, kde sa dobre žije každému a každej.

Projekt je podporený C.S. Mott Foundation v rámci programu  the Global Challenges Local Solutions/Lokálne riešenia globálnych výziev, ktorý spravuje the Academy for the Development of Philanthropy/Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku, na základe zmluvy č. 2/GCLS-UA/2023”

 Funded by the C.S. Mott Foundation under the Global Challenges Local Solutions Program run by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland, under Agreement No. 2/GCLS-UA/2023

 

Autori fotografií v rokoch 2014-2016:

Peter Kráčik, grafický dizajn pôvodnej webstránky projektu a loga https://kracik.sk/#

Alena Hroncová, prezývkou Cima je naša kamarátka a skvelá fotografka, ktorá na každej fotke zachytáva okamih, malý príbeh. Cima o projekte hovorí: „Teším sa, že niečo z pominuteľných okamihov života v našom meste bude zachytených natrvalo, a niekedy, možno až o niekoľko desaťročí sa tieto zábery môžu stať vzácnymi dokumentami mapujúcimi určité obdobie života mesta. Tiež by bolo zaujímavé, keby sa nám podarilo po niekoľkých rokoch opäť zdokumentovať tie isté miesta, situácie, tých istých konkrétnych ľudí a porovnať zmeny, ktoré sa udiali”.

Fotografi, ktorí sa podieľajú na projekte v roku 2023

Peter Coch

Venujem sa fotografii od vysokej školy, kedy som začal na kinofilm a diaky. Ako vášnivý fotograf aktuálne nosím foťák všade so sebou, či už naľahko s malým ale svetelným street objektívom, alebo s celou kapsou na profi fotenia. Fotografia je pre mňa hlavne hobby a vášeň, využívam ju ako v práci tak aj vo voľnom čase. Fotím všetko, čo voči mne prehovára svojou estetikou a krásou. Detaily, ľudí, prírodu, hory i mesto. Najlepšie bez prílišnej štylizácie, najradšej spontánne náhodilo, všade tam, kde sa stretáva dobré svetlo s dobrým námetom. Preto som vďačný, že môžem podporiť svojou tvorbou aj projekt Ľudia Banskej Bystrice, ktorý pre mňa nie je iba o fotografii, ale hlavne o človečine, jedinečnosti a pestrosti vzťahov ľudí k nášmu mestu.