Neviditeľné ženy v Banskej Bystrici

29.mája sme diskutovali o výsledkoch projektu Neviditeľné ženy. Dozvedeli sme sa, ako sa cítia cudzinky v našom meste - niekoľko veľmi pozitívnych správ, ale aj oblasti, kde by sme mohli zmeniť situáciu k lepšiemu. Projekt sme realizovali v spolupráci s PF UMB. Jedným z výsledkov projektu je aj interaktívna výstava fotopríbehov žien, ktoré sa prieskumu zúčastnili. 


Ženy v Banskej Bystrici

Prieskum, ktorý realizovala Komunitná nadácia Zdravé mesto 

v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB v roku 2019 “Život žien v meste Banská Bystrica” priniesol niekoľko prekvapivo negatívnych zistení, ako sú diskriminácia žien v rôznych situáciách, obavy 

z rastúceho extrémizmu, nedostatok príležitostí podieľať sa na rozhodovaní na miestnej úrovni.

Uvedomujeme si, že téma diskriminácie a nerovnosti je oveľa širšia a je potrebné sa jej venovať aj na miestnej úrovni. Preto prinášame program “Ženy v Banskej Bystrici”, ktorý sa tejto téme bude dlhodobo venovať. Súčasťou programu je sieťovanie a posilňovanie miestnych líderiek na rôznych úrovniach, vzdelávanie, verejné diskusie, debaty a grantový program zameraný na podporu spolupráce a posilňovanie vyčlenených komunít.

Cieľom programu je  ukázať, že vzájomné rešpektovanie 

a prijímanie rozmanitosti, férový prístup a inklúzia prinesú úžitok celej komunite.


Projekt Banská Bystrica – mesto priateľské k ženám je súčasťou programu Civic Europe, ktorý je inkubátorom pre miestne občianske iniciatívy, organizácie a jednotlivcov v strednej, východnej a južnej Európe realizované spoločnosťami MitOst a Sofia Platform, financované Stiftung Mercator. “Financované C.S. Mott Foundation v rámci programu the Global Challenges Local Solutions (Miestne riešenia  globálnych výziev), ktorý vedie Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku.


Prieskum 

Ženy v meste Banská Bystrica 2019


V spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB sme robili prieskum

o tom, ako sa žije ženám v meste Banská Bystrica.
Výsledky prieskumu si môžete stiahnuť. Ak vás táto téma zaujíma, radi sa s vami stretneme.


Ženy spolu


Program Ženy spolu realizujeme s finančnou podporu Global Fund for Community Foundation, (ww.globalfundcommunityfoundations.org)

Cieľom programu je vytvoriť otvorené a bezpečné prostredie pre ženy z rôznych etnických a sociálnych skupín, pripraviť a realizovať spoločné aktivity pri ktorých sa môžu vzájomne spoznávať, porozumieť si a prijať odlišnosti, odstraňovať predsudky a podporiť ich integráciu do bežného života.