Ľudia v Komunitnej nadácii Zdravé mesto

Správna rada Komunitnej nadácie Zdravé mesto

Eleonóra Fabiánová - predsedníčka

Milena Maková

Jana Kunická
Peter Rusnák
Juraj Turčan
Juraj Uherek

Ľuboš Vrbický 


Pracovníčky nadácie
Beáta Hirt, správkyňa nadácie

Ida Adolfová, finančná manažérka
Zuzana Sloboda Szabóová, projektová manažérkaGrantový poradný výbor
Ivana Škodová
Mirka Dubovská
Mária Filipová
Milan Hronec
Jolka Nátherová
Eva Teťáková

Lucia Skokanová    


Poradný výbor pre komunikáciu

Jana Kunická

Lucia Skokanová

Juraj Turčan

Juraj Uherek

Ľuboš Vrbický

Revízna komisia

Pavol Katreniak

Tatiana Hudáková