Ľudia v Komunitnej nadácii Zdravé mesto

Správna rada Komunitnej nadácie Zdravé mesto

Eleonóra Fabiánová - predsedníčka

Oľga Moškurjáková

Jana Kunická
Peter Rusnák
Juraj Turčan
Juraj Uherek

Ľuboš Vrbický 


Pracovníčky nadácie
Beáta Hirt, správkyňa nadácie

Ida Adolfová, finančná a programová manažérka, koordinátorka dobrovoľníkovGrantový poradný výbor
Marta Buckulčíková
Mirka Dubovská
Mária Filipová
Milan Hronec
Jolka Nátherová
Martina Pavlíková
Ivana Škodová

Eva Teťáková 

Poradný výbor pre komunikáciu

Jana Kunická

Lucia Skokanová

Juraj Turčan

Juraj Uherek

Ľuboš Vrbický

Revízna komisia

Pavol Katreniak

Tatiana Hudáková