Komunitná nadácia Zdravé mesto bola založená  v roku 1994 ako prvá nadácia komunitného typu  v strednej a východnej Európe. 


Poslaním KNZM  je poznať a prepájať 

potenciál a potreby  komunity  

s cieľom zvyšovať kvalitu života v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Svoje poslanie napĺňa KNZM prostredníctvom

  • grantového programu pre občianske iniciatívy a neziskové organizácie z regiónu Banská Bystrica - Zvolen
  • podpory darcovstva a filantropie
  • programov, ktoré prinášajú príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa, toleranciu, otvorenosť, prijatie, poznanie miestnej histórie, tradícií a kultúry.