Ochrana klímy

Prečo sa má bežný človek zaujímať o zmenu klímy?


  1. Zdravie a kvalita života: Zmena klímy ovplyvňuje kvalitu ovzdušia, teplotu a výskyt extrémnych poveternostných javov. Tieto faktory môžu mať vplyv na naše zdravie, od dýchacích problémov až po zvýšené riziko úmrtia v dôsledku tepelných vĺn alebo záplav.

  2. Bezpečnosť a extrémne udalosti: Stúpa počet extrémnych poveternostných udalostí, ako sú hurikány, záplavy, suchá a lesné požiare. Tieto udalosti môžu spôsobiť škody na majetku a ohroziť bezpečnosť ľudí.

  3. Ekonomické dôsledky: Zmena klímy môže viesť k narušeniu poľnohospodárstva, energetiky a ďalších odvetví, čo má vplyv na pracovné miesta a ekonomickú stabilitu. Navyše, náklady spojené s obnovou po extrémnych udalostiach môžu byť veľmi vysoké.

  4. Ochrana životného prostredia: Zmena klímy ohrozuje biodiverzitu, ničí ekosystémy a mení životné podmienky pre mnoho druhov rastlín a zvierat. To môže mať dlhodobé následky pre našu planétu a pre budúce generácie.

  5. Sociálna spravodlivosť: Zmena klímy nezasahuje všetkých rovnako. Zraniteľné skupiny, ako sú chudobní ľudia, starší alebo komunity žijúce v blízkosti pobrežia, sú často viac ohrozené. Záujem o zmenu klímy znamená aj zaujímať sa o spravodlivosť a rovnosť pre všetkých.

V tejto sekcii prinášame informácie týkajúce klimatickej krízy, jej následkov, možností znižovania dopadov klimatických zmien a ochrany životného prostredia v našich komunitách. 

Materiály sú na stiahnutie, prosíme vás, aby ste pri ich ďalšom použití uvádzali autorstvo a zdroj.


"Zmena klímy je kľúčovou otázkou súčasnej doby. Každý deň sa čoraz viac ľudí zapája do opatrení v oblasti klímy.

Skúsení odborníci v tejto oblasti už poznajú mnohé pojmy a koncepcie súvisiace so zmenou klímy. Ak ste však v tejto diskusii noví, môže byť pomerne náročné obsiahnuť všetko naraz.

Preto sme pripravili tento prehľad pojmov a konceptov týkajúcich sa klimatických zmien. Ak sa snažíte držať krok s diskusiami o klíme, klimatický slovník je určený práve vám.

Pozývame vás, aby ste si ho prečítali, založili do záložiek a využili pri svojej práci v oblasti klímy.

Budeme ho dopĺňať a aktualizovať o nové pojmy, aby sme mohli spolu presadzovať spoločné opatrenia v oblasti klímy."

zdroj:

https://unis.unvienna.org/unis/sk/topics/related/2024/climate-dictionary.html


K oblečeniu by sme mali pristupovať ako k dlhodobej investícii, hovorí odborníčka na slow fashion:

https://e.dennikn.sk/3967359/oblecenie-musi-pre-mna-niest-nejaky-pribeh-nakup-casto-zvazujem-tyzdne-...

  • prečo je oblečenie z fast fashion reťazcov menej kvalitné než pred 20 rokmi;
  • prečo sú ultra fast fashion značky úspešnejšie než fast fashion;
  • čo by sme mali sledovať z etickej aj environmentálnej stránky pri nákupe oblečenia;
  • ako greenwashing odkláňa pozornosť od etickej stránky výroby;
  • v akých prípadoch nie je zodpovednou voľbou ani second hand či vyhodenie oblečenia do kontajnera na textil.
foto: e.dennikn.sk
Karolína Břinková. Foto – Lucie Fenclová


https://klimatickakoalice.cz:  Změna klimatu představuje proměnu dlouhodobého charakteristického režimu počasí na Zemi.

Článok vysvetľuje, čo je to klimatická kríza, ako vznikla a  čo konkrétne tieto zmeny ovplyvňujú


Ekologický institut Nadace Veronica ponúka širokú škálu vzdelávacích materiálov na rôzne témy tákajúce sa ochrany klímy a životného prostredia

https://www.veronica.cz/publikace-ke-stazeni