Podpora práv žien

Komunitná nadácia Zdravé mesto sa dlhodobo venuje téme ženských práv a ich uplatňovaniu na komunálnej úrovni. V tejto sekcii prinášame texty, ktoré nás zaujali a môžu byť motiváciou pre otvorenie diskusie a spoločné hľadanie riešení v tejto téme.


PROBLEMATICKÉ STEREOTYPY:


Modrá a ružová:

https://www.youtube.com/watch?v=3Digyk05JoE


Nech nás je počuť:

https://www.youtube.com/watch?v=h2TgSq6LLpc


Dievčatá a šport:

https://www.youtube.com/watch?v=jsP0W7-tEOc 


Už 6-ročné deti sú ovplyvnené rodovými stereotypmi:

https://www.youtube.com/watch?v=vR0s4GA4a7k