Galéria

Rok 2023

Podporené projekty

O.Z.Pusťáčik, Mestský festival Ľudskosť vo Zvolene

PRO BIBLIOTHECAE, o.z.

Slovenčina hrou pre ukrajinských občanov

Charita Sliač
Leto 23

Občianske združenie škôlka Belveder

Poďme spolu do záhrady

Neformálna občianska iniciatíva Mgr. Markéta Vigašová

Posilnenie integrácie odídencov

OZ za! Amfiteater

8. ročník bystrického filmového festivalu PPF 2023

Neformálna občianska iniciatíva, Daša Mellová

S divadlom do života  

Neformálna občianska iniciatíva, Eduard Gombala

Pasca na myši, amatérske divadlo

o.z. Za dôstojnú Radvaň

Zdravá komunita – turistika na sídlisku

Slovenský skauting, 59. prístav Barbakan Banská Bystrica

Vodnoskautský rok 2023


Projekty podporené v programe Súdržnosť 2022


Projekty podporené z daru z poslednej vôle pána Luiosa Gazdaricu.


Live Funding Banská Bystrica 2022


Medzinárodný - slovensko - rómsky festival na Cementárenskej

Väčšinou musia ľudia z rómskej komunity na Cementárenskej a Na hrbe chodiť za kultúrou do centra mesta. Tentokrát sme to otočili a koncert 3 skvelých kapiel - lokálny Kalai kiss band a The Carpenters ants z USA a portugalsko–slovenská skupina Casa nas astradas sa konal priamo na Cementárenskej. 
21.júl 2022


Centrum materiálnej pomoci pre Ukrajinky a Ukrajincov žijúcich v našom kraji 

vydáva materiálnu pomoc dvakrát v týždni nepretržite od februára 2022.  

Ďakujeme za vaše dary, pomáhate nám pomáhať.


Oslavujeme Medzinárodný deň detí, Cementárenská ul.,  31.5.2022


1.virtuálny Live Funding Banská Bystrica, december 2021

Projekty 2020/21

Ženy Banskej Bystrice 2020 - 21

Live Funding 2019

Live Funding 2017

Live Funding 2016

Prvý Live Funding v Banskej Bystrici 2015

Polievka pomoci - od decembra 2018

Projekt Život žien v Banskej Bystrici , 2018 - 2019

Daruj knihu deťom

Podporené projekty