Výnimočný dar z dedičstva pre Komunitnú nadáciu Zdravé mesto

10. marec 2022 

321 000€ z poslednej vôle pre Komunitnú nadáciu Zdravé mesto.

Komunitná nadácia Zdravé mesto dostala dar vo výške 321 000€ z poslednej vôle pána Louisa Gazdaricu, ktorý sa narodil a prežil svoj život v Kanade, ale jeho rodičia pochádzali z Liptovských Revúc.

Začiatok spolupráce s pánom Gazdaricom bol veľmi neobvyklý. V roku 2012 sme do nadácie dostali rukou písaný list od, pre nás vtedy neznámeho, pána Gazdaricu, ktorý vysvetľoval, že má korene v našom kraji a hľadá neziskovú organizáciu, cez ktorú by rád podporil tento kraj. Zvlášť ho zaujímali vzdelávacie projekty. Po roku dopisovania sme od pán Gazdaricu dostali prvý dar a podporili sme dva projekty. Naša spolupráca trvala tri roky a vďaka darom od pána Gazdaricu sme podporili niekoľko vzdelávacích projektov. Za celý ten čas sme sa nikdy osobne nestretli, ani si nezavolali. Pán Gazdarica preferoval klasickú výmenu listov. Žiaľ, v roku 2016 sme dostali smutnú správu o jeho smrti. Po niekoľkých mesiacoch nás  prekvapila správa od kanadskej právnej firmy, že naša nadácia je uvedená v poslednej vôli pána Gazdaricu aj s detailnými informáciami, ako máme s týmto darom naložiť. Veľmi si jeho dôveru vážime. Snáď bude tento príbeh motivovať aj ďalších ľudí, ktorí premýšľajú o tom, ako pomôcť a zároveň zanechať po sebe ten najlepší odkaz.

Štedrý dar pána Gazdaricu podľa jeho poslednej vôle pomôže trom školám v našom regióne – Základnej škole v Liptovských Revúcach, SOS polytechnickej v Ružomberku a Spojenej škole v Banskej Bystrici.


Nechceme, aby vám darovanie robilo starosti.  
Komunitná nadácia Zdravé mesto vám pomôže darovať tak,
aby ste z toho mali radosť.

Našim cieľom je hľadať spôsoby, aby darovanie bolo jednoduché,
splnilo zámer darcu
a prinieslo očakávané výsledky.

KNZM umožňuje darovať každému podľa svojich možností. Aj relatívne malé dary sa v komunitnej nadácii spájajú do zmysluplnej sumy a pomáhajú zlepšovať kvalitu života v našich komunitách.

Prečo darovať Komunitnej nadácii Zdravé mesto
 Jednoduchosť
Darovanie cez nadáciu je administratívne veľmi jednoduché a darca je oslobodený od problému nájsť vhodného adresáta pre svoj dar tak, aby dar bol použitý podľa jeho zámeru a záujmu. Túto prácu urobí za neho nadácia. 
Združovanie zdrojov
Aj malé dary majú zmysel! V nadácii sa spájajú s ďalšími darmi, ktoré sú darované na ten istý účel a splnia zámery darcov. 
Zapojenie darcov
Darca sa sám rozhodne, ako veľmi alebo ako málo chce byť zapojený do rozhodovacieho procesu ohľadne výberu podporenej organizácie, projektu, sumy, rozpočtu, monitorovacieho procesu, medializácie a pod.
Profesionalita
Nadácia spolupracuje s dobrovoľníkmi - expertmi v rôznych oblastiach života, s ktorými konzultuje posudzované projekty. 
Prehľadnosť
Hospodárenie nadácie je kontrolované nezávislým audítorom. Všetky príjmy a výdavky nadácie sú zverejnené vo výročnej správe, ktorá je dostupná na web stránke.
Trvácnosť
Dar venovaný na základinu alebo nadačný fond zaistí darovanie navždy. Darované prostriedky sú investované spolu s nadačnou základinou a získané výnosy sa môžu dlhodobo používať na podporu projektov v zmysle pôvodného zámeru darcu.
Flexibilita
Nadácia reaguje na meniace sa potreby v komunite. Prostredníctvom predkladaných žiadostí o podporu, cez spoluprácu s dobrovoľníkmi, s ostatnými neziskovými organizáciami a odbornými inštitúciami má nadácia dostatok informácií o problémoch, potrebách a výzvach v komunite.
Spoľahlivosť
Nadácia je stabilná a seriózna organizácia. Má dobré meno doma i v zahraničí. Je v jej najvyššom záujme pracovať tak, aby si udržala dôveru verejnosti.