Úvod o tom, prečo je jedno, či s nami súhlasíte alebo nie

Názov je síce trochu provokačný, ale nedajte sa ním odradiť. Veríme, že úplná zhoda na všetkých možných témach nie je v demokratickej pluralitnej spoločnosti možná. To, čo však možné je a mali by sme sa o to zo všetkých síl pokúšať, je diskusia. Bez nej budú aj tie najlepšie spoločenstvá rozleptané nedôverou. Vyzývame vás preto, aby ste s tým, čo nájdete na nasledujúcich stranách, polemizovali a pokojne aj prudko nesúhlasili, pretože aj z najprudšieho nesúhlasu existuje cesta, ale z rezignácie na počúvanie a diskusiu je cesta len ťažko vystopovateľná, ak vôbec.

V dobe, ktorá praje polarizácii a uzatváraniu sa do vlastných „bublín“, je však diskusia náročná. Prispeli k tomu sociálne siete a ich toxické algoritmy, ktoré nabúrali naše vzťahy, no aj pandémia, ktorá nás donútila presunúť sa v ešte väčšej miere do „online-u“ a naše fyzické životy premenovala na „offline“ realitu. Podľa nášho názoru však nič z toho neodstránilo recept na to, ako diskusiu kultivovať a posilňovať. Možno to nie je recept, ale skôr „geografické“ určenie miesta, kde diskusiu môžeme znovuobjaviť, pretože máme na mysli naše miestne komunity, ktorých rozvoj a spoluprácu pandémia sťažila, ale neukončila. Práve na tomto mieste, nech už sa stretávate na prechádzke v parku alebo cez nejakú videoaplikáciu, existuje esencia diskusie, ktorá obrusuje hrany a umožňuje nám žiť plnšie životy v súhlase aj nesúhlase s našimi blížnymi.

Je to však len začiatok, na ktorý sa niekedy neustále vraciame. Nevyhnutné pokračovanie je nedovoliť, aby medzi jednotlivými komunitami existovali neprekonateľné bariéry naplnené ostychom, podozrievavosťou či nenávisťou. A práve na hraniciach našich komunít často čelíme nástrahám, ktoré nás môžu doviesť za hranu aj tej najotvorenejšej diskusie.


autorka: Zuzana Szabóová
z publikácie Poznámky k prieskumu hodnôt v Banskej Bystrici, (Tolerantné mesto začína pri ľudských právach a dôstojnosti)