Podporujeme ľudí a organizácie, aby investovali do miesta, kde žijú, kde je to najpotrebnejšie a kde môžu dosiahnuť dlhodobé pozitívne zmeny.


Aktivity Komunitnej nadácie  Zdravé mesto sú zamerané na tri oblasti:  

Grantový program  

Cieľom grantového programu je podporovať  budovanie silných, zdravých komunít, posilňovať aktívny záujem verejnosti o stav a dianie v  svojom okolí,  vzájomnú pomoc, spoluprácu a dobrovoľníctvo.

Rozvoj darcovstva a filantropie

Cieľom nadácie je hľadať a vytvárať príležitosti, aby darovanie bolo jednoduché, splnilo zámer darcu a prinieslo  pozitívne výsledky v komunite. 


Zlepšovanie vzťahov medzi ľuďmi a vzťahu k miestu, kde žijeme 

Nadácia organizuje programy, ktoré prinášajú príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa, toleranciu, otvorenosť, prijatie, poznanie miestnej histórie, tradícií a kultúry.


Novinky

Uzávierka prijímania žiadostí pre Program Patrik

 

Program je určený na poskytnutie finančnej podpory na lieky 

a zdravotnícke pomôcky dlhodobo chorým ľuďom, obyvateľom okresov Banská Bystrica a Zvolen, ktorí sú v ťažkej finančnej situácii.

Uzávierka prijímania žiadostí je 31.10.2017. Formulár spolu 

s prílohami je potrebné doručiť poštou  alebo osobne na adresu: Komunitná nadácia Zdravé mesto, Komenského 21, Banská Bystrica.

Viac informácií o programe nájdete tu


Srdečne vás pozývame na   darcovské podujatie 

Live Funding Banská Bystrica, 

ktoré sa uskutoční 25. októbra 2017 od 18:00 hod v Hoteli LUX.  

Na podujatí sa predstavia tri zaujímavé verejnoprospešné projekty, ktoré hľadajú aj vašu podporu:

Občianske združenie Prales s projektom Hrabeme k sebe, www.pralesy.sk 

Občianske združenie Banskobystrický okrášľovací spolok s projektom 

Bystrická hodinka, www.bbos.sk 

Neformálna skupina SOS BirdLife Slovensko s projektom Vtáčí spev v Banskej Bystrici, www.vtaky.sk

Na podujatí majú darcovia príležitosť podrobnejšie sa zoznámiť 

s plánovanými projektami, s ľuďmi, ktorí ich realizujú a svojím darom  prispieť na ich realizáciu. Čaká vás príjemná atmosféra a nový zážitok zo spoločného darovania. Na akciu sa môžete prihlásiť na adrese nadácie alebo  on line.


"Spravodliví medzi národmi" 
Židovská náboženská obec v Banskej Bystrici každý rok organizuje spomienkovú tryznu, kde sa čítajú mená Židov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Táto tradícia trvá už osemnásť rokov. Pred dvomi rokmi sa na tejto slávnosti začali čítať i mená Slovákov, ktorí neváhali a pomáhali Židom počas holokaustu. Štát Izrael im udelil ocenenie "Spravodliví medzi národmi". Na pamiatku týchto výnimočných ľudí bol odhalený pred šiestimi rokmi sklenený monument, jediný svojho druhu na Slovensku, dielo výtvarníkov Paľa Macha, Petra Kalmusa a architekta Petra C. Abony. Tohto roku pribudla tabuľa s menami Slovákov, „Spravodlivých medzi národmi“, ktorí pomáhali zachrániť Židov. Sme presvedčení, že mená týchto hrdinov, ktorých ľudskosť a odvaha nás oslovujú do dnešných dní, si zaslúžia našu úctu a majú byť zverejnené. Projekt bol zrealizovaný z  Fondu na rekonštrukciu a udržiavanie židovského cintorína. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí na tento projekt prispeli.

 


Výskum kvality života a sociálneho kapitálu v Banskej Bystrici

V spolupráci s UMB Katedrou sociálnej práce,  Mestom Banská Bystrica a s finančnou podporou Nadácie Orange sme zrealizovali výskum o kvalite života v Banskej Bystrici. Najzaujímavejšie zistenia nájdete v publikácii, ktorú si stiahnete tu: