Podporujeme ľudí a organizácie, aby investovali do miesta kde žijú, kde je to najpotrebnejšie a kde môžu dosiahnuť dlhodobé pozitívne zmeny.Aktuálne kampane

Fond Anka
váš dar pomôže rodine Anky Karailievy

v ťažkej životnej situácii, viac info nájdete TU

500 priateľov v akcii
váš dar použijeme na podporu komunitných projektov,  viac info nájdete TU

Polievka pomoci
váš dar pomôže rodine v núdzi, 

viac info nájdete TU


Aktuálna grantová uzávierka 

Podporíme komunitné projekty v okresoch BB a ZV. 
Prostredníctvom grantového programu  Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva k  budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v  svojom okolí , podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica  a Zvolen. Viac informácií o podmienkach grantového programu nájdete TU.


Tak, ako každý rok, aj teraz sa uchádzame o poskytnutie 2% z vašich daníProstriedky, ktoré získame z poukázaných %  použijeme 

na podporu komunitných projektov v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Budeme vďační za každú podporu a šírenie.

 

Údaje potrebné na poukázanie podielu zaplatenej dane:

IČO: 30231531

Názov: Komunitná nadácia Zdravé mesto

Právna forma: nadácia

Adresa: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

 

Viac informácií o postupe pri poukázaní podielu zaplatenej dane 

nájdete TU.Aktivity Komunitnej nadácie  Zdravé mesto sú zamerané na tri oblasti:  


Naši darcovia a partneri


Novinky

                     Májová  polievka pomoci

Takto vyzerala prvá Polievka pomoci 

v Banskej Bystrici v decembri 2018.

Napriek bláznivému, takmer zimnému počasiu, prišlo na májovú Polievku pomoci 44 hostí a dalo do kopy peknú sumu, konkrétne 213,90€. Pomáhame ňou divadelnej rodine, hercom Divadla z Pasáže, ktorí žijú

v podporovanom bývaní, svoju bio rodinu už nemajú a peniaze použijú na pokrytie svojich životných nákladov. Ďakujeme VÁM, dobrovoľníčkam z Katedry biológie a ekológie FPV UMB a našej spoľahlivej Reštaurácii Červený Rak, bez ktorej by to naozaj nešlo. A pokiaľ ste nestihli, nemohli prísť alebo ste nebodaj zaspali, tak do konca týždňa môžete prispieť aj on-line.Život žien v Banskej Bystrici

Projekt realizujeme v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela. Jeho cieľom je zisťovanie kvality života žien v našom meste, a to jednak cez existujúce dáta a zároveň prostredníctvom subjektívnych skúseností a názorov žien z rôznych  skupín a prostredí.

Výsledkom našich zistení bude publikácia v tlačenej aj elektronickej podobe, ktorá môže slúžiť ako podklad pre ďalšie hlbšie a odbornejšie diskusie, pre otvorenie verejnej diskusie na vybrané témy zo života žien a samozrejme aj ako východiskový bod pre iniciovanie konkrétnych aktivít zameraných na zlepšenie života žien v Banskej Bystrici na rôznych úrovniach. Projekt bol podporený programom Global Challenges Local Solutions.Fond Anka

Obraciame sa na vás s prosbou o pomoc pre Anku Karailievu a jej rodinu. Anku poznáme dlhé roky, pracovala 16 rokov v treťom sektore. Cez NDI a Centrum komunitného organizovania rozbiehala občianske iniciatívy v Podlaviciach a Radvani, manažovala Banskobystrické združenie neziskových organizácií, či medzinárodnú sieť neziskoviek CEECN. Vždy pozitívne naladená, ochotná počúvať a pomáhať, priateľská, otvorená, stále v pohybe.

Pred štyrmi rokmi Anka prekonala ťažký zápal mozgu, ktorý zanechal vážne trvalé následky. Je úplne odkázaná na pomoc a opateru, predovšetkým svojho manžela Petra. I napriek ďalším komplikáciám (úraz, 2 operácie) Anka je veľká bojovníčka. Dlhodobo však potrebuje hygienické potreby, zdravotnícke pomôcky a taktiež bezbariérovú úpravu kúpeľne v ich dome. Anka poberá invalidný dôchodok a jej manžel príspevok na opatrovanie, čo sú jediné ich príjmy, a to často krát nepostačuje.

Komunitná nadácia Zdravé mesto založila Fond Anka s cieľom zbierať prostriedky na pomoc Anke a jej rodine - ako nástroj pre tých, ktorí môžete a chcete pomôcť , buď jednorazovým alebo pravidelným príspevkom. Budeme vďační za akúkoľvek pomoc.Banskobystričania darovali knihy deťom

Komunitná nadácia Zdravé mesto aj tento rok zrealizovala v kníhkupectve Artforum v Banskej Bystrici predvianočný projekt „Daruj knihu deťom“. Od 5.12.2018 boli na pulte predajne označené knižné priania detí zo sociálne odkázaných rodín a rodín v ťažkej životnej situácii.

Štedrí ľudia vykúpili označených 130 kníh v cene 1189,31€ a ešte v posledný deň projektu chodili do obchodu s otázkou, či môžu kúpiť knihu deťom. Máme z toho, že ľudia prejavujú solidaritu týmto spôsobom, veľkú radosť. V spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Nádej deťom, Návrat, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, Klubom Pathfinder a Nožička sme zozbierali informácie o deťoch, ktoré túžia po knižke, ale z rôznych dôvodov im ju nemá kto kúpiť. Jedná sa o deti zo sociálne odkázaných rodín a mnohopočetných rodín

Od roku 2004 do 2018 sa pomocou tohto projektu podarilo darovať 1035 kníh.

Za obdarované deti všetkým štedrým ľuďom ďakujeme.Bystričania boli štedrí

Na prvú Polievku pomoci v Banskej Bystrici prišlo viac ako 150 ľudí a prispeli sumou 749,64€ pre rodinu v hmotnej núdzi, ktorá si za vyzbierané peniaze nakúpi trvanlivé potraviny. Hostia začali prichádzať priebežne od 11:00 do 14:00, dali si šošovicovú polievkou s chlebíkom, stretli svojich priateľov či známych. „Toto musíte robiť častejšie, s toľkými známymi som sa nestretla dlho“, povedala nám jedna z nich.

Všetkým, ktorí prišli, veľmi pekne ďakujeme. Patrí tiež vďaka Reštaurácii Červený Rak, občianskemu združeniu Návrat, Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela a  dobrovoľníčkam, študentkám sociálnej práce, ktoré pomohli akciu naplánovať a zrealizovať.

Na ďalšiu Polievku pomoci budeme všetkých pozývať opäť v januári 2019, nakoľko by sme si priali, aby sa toto charitatívne a príjemné podujatie stalo tradičným a každý mesiac by sme mohli podporiť jednu rodinu, ktorá žije medzi nami a zápasí s existenčnými problémami.Projekty podporené v otvorenom grantovom kole v októbri 2018


Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica, Posvieťme si na nich, 700,00 €

Podborovský Spolok, Jablkobranie 2018,  696,00 €

Neformálna skupina SOS/BirdLife Slovensko,  3V=Voda-Vtáky-Verejnosť,  700,00 €

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB /OZ SPOSA BB/,  Posúvame sa,  700,00 €

Občianske združenie SANARE na podporu duševného zdravia, POROZUMENIE DUŠEVNE CHORÝM - OSVETA, 700,00 €

CoWorking Banská Bystrica, Komunitné centrum - BabyEcoFriendly,  700,00 €500 priateľov v akcii


Základné informácie o Komunitnej nadácii Zdravé mesto:               Podporiť nás môžete cez:
Adresa:  Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica             ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
IČO: 30231531                            Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
DIČ: 2021109189                                                                                                 Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141 
Registrácia: 203/Na-96/90                        VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951
Dátum založenia Nadácie Zdravé mesto: 16.3.1992                                                        
Dátum transformácie na Komunitnú nadáciu Zdravé mesto: 11.11.1994                              alebo cez darcovský portál

Nadpis

Nadpis