Podporujeme ľudí a organizácie, aby investovali do miesta kde žijú, kde je to najpotrebnejšie a kde môžu dosiahnuť dlhodobé pozitívne zmeny.
Aktivity Komunitnej nadácie  Zdravé mesto sú zamerané na tri oblasti:  

Grantový program  

Rozvoj darcovstva a filantropie


Projekty, ktoré zlepšujú vzťahy medzi 

ľuďmi a vzťah k miestu, kde žijeme Novinky

Januárová Polievka pomoci v Banskej Bystrici


Pozývame vás na januárovú "Polievku pomoci". Tentokrát venujeme výťažok z podujatie rodine Anky, ktorá bola dlhé roky našou kolegyňou v treťom sektore a aktívne sa zúčastňovala a pomáhala organizovať  mnoho občianskych aktivít. Teraz je po vážnej chorobe odkázaná na pomoc svojej rodiny. Finančnú pomoc využijú na lieky, zdravotné pomôcky a bezbariérové úpravy.


Banskobystričania darovali knihy deťom

Komunitná nadácia Zdravé mesto aj tento rok zrealizovala v kníhkupectve Artforum v Banskej Bystrici predvianočný projekt „Daruj knihu deťom“. Od 5.12.2018 boli na pulte predajne označené knižné priania detí zo sociálne odkázaných rodín a rodín v ťažkej životnej situácii.

Štedrí ľudia vykúpili označených 130 kníh v cene 1189,31€ a ešte v posledný deň projektu chodili do obchodu s otázkou, či môžu kúpiť knihu deťom. Máme z toho, že ľudia prejavujú solidaritu týmto spôsobom, veľkú radosť. V spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Nádej deťom, Návrat, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, Klubom Pathfinder a Nožička sme zozbierali informácie o deťoch, ktoré túžia po knižke, ale z rôznych dôvodov im ju nemá kto kúpiť. Jedná sa o deti zo sociálne odkázaných rodín a mnohopočetných rodín

Od roku 2004 do 2018 sa pomocou tohto projektu podarilo darovať 1035 kníh.

Za obdarované deti všetkým štedrým ľuďom ďakujeme.Bystričania boli štedrí

Na prvú Polievku pomoci v Banskej Bystrici prišlo viac ako 150 ľudí a prispeli sumou 749,64€ pre rodinu v hmotnej núdzi, ktorá si za vyzbierané peniaze nakúpi trvanlivé potraviny. Hostia začali prichádzať priebežne od 11:00 do 14:00, dali si šošovicovú polievkou s chlebíkom, stretli svojich priateľov či známych. „Toto musíte robiť častejšie, s toľkými známymi som sa nestretla dlho“, povedala nám jedna z nich.

Všetkým, ktorí prišli, veľmi pekne ďakujeme. Patrí tiež vďaka Reštaurácii Červený Rak, občianskemu združeniu Návrat, Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela a  dobrovoľníčkam, študentkám sociálnej práce, ktoré pomohli akciu naplánovať a zrealizovať.

Na ďalšiu Polievku pomoci budeme všetkých pozývať opäť v januári 2019, nakoľko by sme si priali, aby sa toto charitatívne a príjemné podujatie stalo tradičným a každý mesiac by sme mohli podporiť jednu rodinu, ktorá žije medzi nami a zápasí s existenčnými problémami.Projekty podporené v otvorenom grantovom kole v októbri 2018


Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica, Posvieťme si na nich, 700,00 €

Podborovský Spolok, Jablkobranie 2018,  696,00 €

Neformálna skupina SOS/BirdLife Slovensko,  3V=Voda-Vtáky-Verejnosť,  700,00 €

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB /OZ SPOSA BB/,  Posúvame sa,  700,00 €

Občianske združenie SANARE na podporu duševného zdravia, POROZUMENIE DUŠEVNE CHORÝM - OSVETA, 700,00 €

CoWorking Banská Bystrica, Komunitné centrum - BabyEcoFriendly,  700,00 €500 priateľov v akcii


Základné informácie o Komunitnej nadácii Zdravé mesto:               Podporiť nás môžete cez:
Adresa:  Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica             ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
IČO: 30231531                            Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
DIČ: 2021109189                                                                                                 Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141 
Registrácia: 203/Na-96/90                        VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951
Dátum založenia Nadácie Zdravé mesto: 16.3.1992                                                        
Dátum transformácie na Komunitnú nadáciu Zdravé mesto: 11.11.1994                              alebo cez darcovský portál