Uzávierka Programu Patrik

  • Streda, 30 Marec 2016 10:41

Uzávierka príjmania žiadostí o podporu v Programe Patrik je 31.5.2016. Program je určený pre ľudí, ktorí majú trvalý pobyt v okrese Zvolene, v ťažkej finančnej situácii  a preukážu potrebu liekov alebo zdravotníckych pomôcok dokladom od  lekára. Na poskytnutie finančnej podpory nie je právny nárok. Maximálna výška finančnej podpory na jednu žiadosť je 40 €.

Vyplnené žiadosti a potrebné prílohy posielajte na adresu nadácie: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica.

formulár žiadosti

Hľadáme expertného dobrovoľníka

  • Utorok, 22 Marec 2016 11:17

Zapojili sme sa do programu LEAF, ktorý spustil kampaň Programu expertného dobrovoľníctva a hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže komunikovať s verejnosťou modernýmefektívnym a zrozumiteľným spôsobom o poslaní, cieľoch a aktivitách nadácie. Registrácia záujemcov o tento druh dobrovoľníctva je otvorená od 1. do 31. marca. Viac informácií nájdete na http://dobrovolnici.leaf.sk/

Verejná zbierka Patrik

  • Streda, 18 November 2015 11:03

Organizujeme verejnú zbierku Patrik, zapísanú do registra zbierok Okresným úradom Zvolen pod číslom 606-2015-012877 v dňoch od 18.11.2015 do 22.2.2016. Stacionárne pokladničky umiestnené v Kafé Džezva, Tehelná 4, Zvolen a v Komunitnom centre OKO, Nám.mládeže 587/17, Zvolen.

Svoj dar môžete poslať aj cez https://knzm.darujme.sk/274/

Výnos zbierky bude použitý na podporu ľudí s trvalým pobytom vo Zvolene, ktorí v ťažkej finančnej situácii a dlhodobo potrebujú lieky alebo zdravotnícke pomôcky

Ď a k u j e m e

 

Ľudia Banskej Bystrice

  • Pondelok, 29 Jún 2015 00:00


 

Ľudia, ktorí žijú a pôsobia na území mesta Banská Bystrica rôzni. Každý jeden človek je súčasťou našej spoločnosti/ komunity, podieľa sa na tom, ako to tu vyzerá, ako sa nám žije, tvorí, pracuje, zabáva a každý jeden pre ňu význam.  Spája nás to, že tu žijeme a chceme, aby sa nám žilo dobre.  O tom, KTO SME,  hovorí naša nová web stránka  http://www.ludiabanskejbystrice.sk/ .

Tento projekt bol podporený z prostriedkov C.S.Mott Foundation v rámci V4 Community Foundation Maturity Program, ktorý realizuje Akadémia Rozvoja Filantropie v Poľsku.

Program Patrik

  • Pondelok, 11 August 2014 10:49

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nového programu Komunitnej nadácie Zdravé mesto. Program Patrik vznikol na základe myšlienky a iniciatívy Patrika Malova, Zvolenčana, ktorý, hoci sám potrebuje zdravotnícku pomoc a žije z invalidného dôchodku, finančne prispieva na lieky ľuďom, ktorí sú v ešte ťažšej situácii. Patrik prišiel s myšlienkou vytvoriť špeciálny grantový program, ktorý bude poskytovať finančnú podporu ľuďom zo Zvolena, ktorí dlhodobo potrebujú lieky alebo zdravotnícke pomôcky a sám chce aktívne prispievať. Program spravuje  Komunitná nadácia Zdravé mesto, ktorá má dlhodobé skúsenosti s manažovaním darcovských fondov a grantových programov. 

Kažý dar má zmysel. Každý dar zväčšuje spoločne vyzbieranú sumu. Všetky vyzbierané prostriedky použijeme na podporu konkrétnych ľudí na základe rozhodnutia odbornej komisie.

Ak máte záujem dozvediež sa viac o nadácii, priebehu kampane alebo o ďalších aktivitách nadácie, radi Vás privítame v našej kancelárii na Komenského 21, Banská Bystrica, tel. 0484156059, 0908086216, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Svoj dar môžete venovať na účet nadácie

4008 444 691/7500, ČSOB

0302943100/0900,  SLSP

2626098141/1100, TatraBanka,    do poznámky, prosím, uveďte vaše meno.

alebo online TU

Ď a k u j e m e .