Podporujeme ľudí a organizácie, aby investovali do miesta kde žijú, kde je to najpotrebnejšie a kde môžu dosiahnuť dlhodobé pozitívne zmeny.
Aktivity Komunitnej nadácie  Zdravé mesto sú zamerané na tri oblasti:  

Grantový program  

Rozvoj darcovstva a filantropie


Projekty, ktoré zlepšujú vzťahy medzi 

ľuďmi a vzťah k miestu, kde žijeme Novinky

Daruj knihu deťom - tradičná predvianočná príležitosť k štedrosti


V období od 5.12. do 21.12.2018 realizujeme trinásty ročník predvianočného projektu „Daruj knihu deťom“, ktorý bude už tradične prebiehať v Kníhkupectve Artforum na Hornej Striebornej 10 

v Banskej Bystrici.


Vďaka tohtoročným partnerom, združeniam Nádej deťom, Návrat, OZ Nožička, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica a Klubom Pathfinder Prieskumník sme zozbierali 130 knižných prianí detí zo sociálne odkázaných alebo mnohopočetných rodín. Kúpou označenej knihy urobíte radosť konkrétnemu aj keď Vám neznámemu dieťaťu. My knihy včas doručíme pod vianočný stromček.


Projekt Daruj knihu deťom sme v Banskej Bystrici začali realizovať v roku 2004 a doposiaľ sa nám podarilo obdarovať 905 detí.

Projekt Daruj knihu deťom začala na Slovensku realizovať Komunitná nadácia Bratislava v roku 2003. Tento rok ho realizujú aj Trenčianska nadácia (www.trencianskanadacia.sk) a REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia (www.revia.sk ) .


Za všetky obdarované deti Vám ďakujeme.Bystričania boli štedrí

Na prvú Polievku pomoci v Banskej Bystrici prišlo viac ako 150 ľudí a prispeli sumou 749,64€ pre rodinu v hmotnej núdzi, ktorá si za vyzbierané peniaze nakúpi trvanlivé potraviny. Hostia začali prichádzať priebežne od 11:00 do 14:00, dali si šošovicovú polievkou s chlebíkom, stretli svojich priateľov či známych. „Toto musíte robiť častejšie, s toľkými známymi som sa nestretla dlho“, povedala nám jedna z nich.

Všetkým, ktorí prišli, veľmi pekne ďakujeme. Patrí tiež vďaka Reštaurácii Červený Rak, občianskemu združeniu Návrat, Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela a  dobrovoľníčkam, študentkám sociálnej práce, ktoré pomohli akciu naplánovať a zrealizovať.

Na ďalšiu Polievku pomoci budeme všetkých pozývať opäť v januári 2019, nakoľko by sme si priali, aby sa toto charitatívne a príjemné podujatie stalo tradičným a každý mesiac by sme mohli podporiť jednu rodinu, ktorá žije medzi nami a zápasí s existenčnými problémami.Projekty podporené v otvorenom grantovom kole v októbri 2018


Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica, Posvieťme si na nich, 700,00 €

Podborovský Spolok, Jablkobranie 2018,  696,00 €

Neformálna skupina SOS/BirdLife Slovensko,  3V=Voda-Vtáky-Verejnosť,  700,00 €

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB /OZ SPOSA BB/,  Posúvame sa,  700,00 €

Občianske združenie SANARE na podporu duševného zdravia, POROZUMENIE DUŠEVNE CHORÝM - OSVETA, 700,00 €

CoWorking Banská Bystrica, Komunitné centrum - BabyEcoFriendly,  700,00 €Základné informácie o Komunitnej nadácii Zdravé mesto:               Podporiť nás môžete cez:
Adresa:  Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica             ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
IČO: 30231531                            Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
DIČ: 2021109189                                                                                                 Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141 
Registrácia: 203/Na-96/90                        VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951
Dátum založenia Nadácie Zdravé mesto: 16.3.1992                                                        
Dátum transformácie na Komunitnú nadáciu Zdravé mesto: 11.11.1994                              alebo cez darcovský portál