Podporujeme ľudí a organizácie, aby investovali do miesta kde žijú, kde je to najpotrebnejšie a kde môžu dosiahnuť dlhodobé pozitívne zmeny.Aktivity Komunitnej nadácie  Zdravé mesto sú zamerané na tri oblasti:  

Grantový program  

Cieľom grantového programu je podporovať  budovanie silných, zdravých komunít, posilňovať aktívny záujem verejnosti o stav a dianie v  svojom okolí,  vzájomnú pomoc, spoluprácu a dobrovoľníctvo.

Rozvoj darcovstva a filantropie

Cieľom nadácie je hľadať a vytvárať príležitosti, aby darovanie bolo jednoduché, splnilo zámer darcu a prinieslo  pozitívne výsledky v komunite. 


Zlepšovanie vzťahov medzi ľuďmi a vzťahu k miestu, kde žijeme 

Nadácia organizuje programy, ktoré prinášajú príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa, toleranciu, otvorenosť, prijatie, poznanie miestnej histórie, tradícií a kultúry.


Novinky

Daruj knihu deťom

Komunitná nadácia Zdravé mesto realizuje v dňoch od 6.12.2017 do 22.12.2017 v spolupráci s kníhkupectvom Artforum na Hornej Striebornej 10 v Banskej Bystrici dvanásty ročník projektu 

„Daruj knihu deťom“.

V spolupráci s organizáciami Nádej deťom, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, Klub Pathfinder a Návrat sme zozbierali informácie o deťoch, ktoré túžia po knižke, ale z rôznych dôvodov im ju nemá kto kúpiť. Jedná sa o deti zo sociálne odkázaných rodín a mnohopočetných rodín.

Ľudia, ktorí prídu nakupovať do kníhkupectva majú príležitosť kúpou označenej knihy urobiť radosť konkrétnemu dieťaťu. Označenú knihu si vyberú, pri pokladni zaplatia a nechajú v kníhkupectve. Môžu tiež napísať milé slovo pre konkrétne dieťa. My knihy detským adresátom doručíme.

V rokoch 2004 – 2016 sa pomocou tohto projektu podarilo darovať 778 kníh. V tomto roku je označených 120 knižných darčekov.

Za obdarované deti vopred ďakujeme.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.
"Spravodliví medzi národmi" 
Židovská náboženská obec v Banskej Bystrici každý rok organizuje spomienkovú tryznu, kde sa čítajú mená Židov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Táto tradícia trvá už osemnásť rokov. Pred dvomi rokmi sa na tejto slávnosti začali čítať i mená Slovákov, ktorí neváhali a pomáhali Židom počas holokaustu. Štát Izrael im udelil ocenenie "Spravodliví medzi národmi". Na pamiatku týchto výnimočných ľudí bol odhalený pred šiestimi rokmi sklenený monument, jediný svojho druhu na Slovensku, dielo výtvarníkov Paľa Macha, Petra Kalmusa a architekta Petra C. Abony. Tohto roku pribudla tabuľa s menami Slovákov, „Spravodlivých medzi národmi“, ktorí pomáhali zachrániť Židov. Sme presvedčení, že mená týchto hrdinov, ktorých ľudskosť a odvaha nás oslovujú do dnešných dní, si zaslúžia našu úctu a majú byť zverejnené. Projekt bol zrealizovaný z  Fondu na rekonštrukciu a udržiavanie židovského cintorína. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí na tento projekt prispeli.

 


Výskum kvality života a sociálneho kapitálu v Banskej Bystrici

V spolupráci s UMB Katedrou sociálnej práce,  Mestom Banská Bystrica a s finančnou podporou Nadácie Orange sme zrealizovali výskum o kvalite života v Banskej Bystrici. Najzaujímavejšie zistenia nájdete v publikácii, ktorú si stiahnete tu: