Podporujeme ľudí a organizácie, aby investovali do miesta kde žijú, kde je to najpotrebnejšie a kde môžu dosiahnuť dlhodobé pozitívne zmeny.Aktuálna uzávierka 

Uzávierka príjmania žiadostí vo všeobecnom grantovom kole je 

31.júla 2018.

Viac informácií nájdete v priložených kritériách.

Prosíme Vás, staňte sa aj Vy jedným z "500 priateľov v akcii"

Prečo „500 priateľov v akcii“?

Lebo napríklad 500 darov vo výške 10 € vytvorí dostatočnú sumu na zrealizovanie  7 komunitných projektov. 10 € je suma, ktorú by ste zaplatili za 7 káv s priateľmi, ale zároveň môže byť šancou pre 7 dobrých miestnych projektov.  Darcovia, ktorí venujú min. 25 € sa spolupodieľajú na výbere projektov, ktoré získajú podporu. Uzávierka predkladania projektov bude 31.7.2018. V tomto kole podporíme projekty, ktoré vytvárajú príležitosti na stretávanie a spoznávanie sa ľudí v komunite, na zveľaďovanie verejných priestorov aktívne trávenie voľného času, neformálne vzdelávanie, podporu aktívneho občianstva a podpora zdravia a zdravého životného štýlu. 

Komunitná nadácia Zdravé mesto už 24 rokov podporuje komunitné projekty v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. Snaží sa spájať a motivovať ľudí k akcii, k tomu, aby si vyskúšali ako dokážu meniť svoje okolie a život k lepšiemu.  

V čom je komunitka výnimočná?

Pozná potreby a príležitosti v komunite.

Darcom ponúka osobné spojenie s podporeným projektom.

Spája aj relatívne malé dary do sumy dostatočne veľkej na realizáciu projektov.

Ponúka príležitosť ľuďom, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosti s písaním a realizáciou projektu.

Ponúka každému zažiť radosť z darovania a skúsenosť, že veľmi mnoho miestnych problémov vieme vyriešiť spolu, vlastnými silami.

Radi Vám odpovieme na akékoľvek otázky, najradšej osobne, pri tej ôsmej káve.

Ď A K U J E M E

                                          

Informácie na platbu alebo zadanie trvalého príkazu:    

Fond Priatelia v akcii             VS: 1994

KS: 0558

ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691

​Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100

Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141

VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951

 alebo cez darcovský on line portál   Priatelia v akcii

 alebo osobne v kancelárii nadácie.

 

Aktivity Komunitnej nadácie  Zdravé mesto sú zamerané na tri oblasti:  

Grantový program  

Cieľom grantového programu je podporovať  budovanie silných, zdravých komunít, posilňovať aktívny záujem verejnosti o stav a dianie v  svojom okolí,  vzájomnú pomoc, spoluprácu a dobrovoľníctvo.

Rozvoj darcovstva a filantropie

Cieľom nadácie je hľadať a vytvárať príležitosti, aby darovanie bolo jednoduché, splnilo zámer darcu a prinieslo  pozitívne výsledky v komunite. 


Zlepšovanie vzťahov medzi ľuďmi a vzťahu k miestu, kde žijeme 

Nadácia organizuje programy, ktoré prinášajú príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa, toleranciu, otvorenosť, prijatie, poznanie miestnej histórie, tradícií a kultúry.


Novinky

Vtáčí spev v Banskej Bystrici

Vďaka darcom, ktorí sa zúčastnili podujatia Live Funding 2017 môžu manželia Kováčovci z neziskovej organizácie SOS BirdLife v Banskej Bystrici zorganizovať sériu prednášok o vtákoch v meste. Srdečne vás pozývame.


ac75983b-5613-463e-a790-1962674f100ejpg

Ahoj Slovensko RTVS

V relácii Ahoj Slovensko RTVS sa venujeme téme komunitných nadácií


Základné informácie o Komunitnej nadácii Zdravé mesto:               Podporiť nás môžete cez:
Adresa:  Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica             ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
IČO: 30231531                            Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
DIČ: 2021109189                                                                                                 Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141 
Registrácia: 203/Na-96/90                        VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951
Dátum založenia Nadácie Zdravé mesto: 16.3.1992                                                        
Dátum transformácie na Komunitnú nadáciu Zdravé mesto: 11.11.1994                              alebo cez darcovský portál