Podporujeme ľudí a organizácie, aby investovali do miesta kde žijú, kde je to najpotrebnejšie a kde môžu dosiahnuť dlhodobé pozitívne zmeny.


Aktuálne kampane

SPEAK podporuje talenty

váš dar pomôže talentovaným deťom z rodín, 

ktoré sú v ťažkej ekonomickej situácii rozvíjať svoj talent. 

viac info
nájdete TU

Polievka pomoci
váš dar pomôže rodine v núdzi, 

viac info

nájdete TU

500 priateľov
v akcii
váš dar použijeme na podporu komunitných projektov,  viac info

nájdete TU

Fond Anka
váš dar pomôže rodine Anky Karailievy

v ťažkej životnej situácii, viac info 

nájdete TU


Aktivity Komunitnej nadácie  Zdravé mesto sú zamerané na tri oblasti:  

Základné informácie o Komunitnej nadácii Zdravé mesto:                    Podporiť nás môžete cez:
Adresa:  Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica                   ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
IČO: 30231531                                    Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
DIČ: 2021109189                                                                                                       Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141 
Registrácia: 203/Na-96/90                              VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951
Dátum založenia Nadácie Zdravé mesto: 16.3.1992                                                        
Dátum transformácie na Komunitnú nadáciu Zdravé mesto: 11.11.1994                               

Naši darcovia a partneri


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.