Podporujeme ľudí a organizácie, aby investovali do miesta kde žijú, kde je to najpotrebnejšie a kde môžu dosiahnuť dlhodobé pozitívne zmeny.


Kde v Banskobystrickom kraji môžete získať infomácie, ponúknuť svoju pomoc alebo požiadať o pomoc v súvislosti s koronavírusom :

Banskobystrický samosprávny kraj
www.vucbb.sk
nájdete tu informácie o tom, ako môžete pomôcť ako dobrovoľník/dobrovoľníčka, aktuálne informácie o koronavíruse, najčastejšie otázky a odpovede

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica www.vzbb.sk
nájdete tu informácie: Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu
infografiky:   10 odporúčaní pri COVID-19 , Pomoc sebe a druhým, Čo robiť, ak ste chorý , Osoby s vyšším rizikom ochorenia
v rómskom jazyku:   Šunen pen avka hoj tumen hin COVID-19, COVID-19 So te kerel, te san nasvale, O manuša saven hin bareder riziko te nasvaľol pro   korona virusis, Dodikhen pes the aver manušes

Mesto Banská Bystrica https://www.banskabystrica.sk/

Centrum dobrovoľníctva http://www.centrumdobrovolnictva.sk/novinky
Manuál pre samosprávy: Ako organizovať dobrovoľníkov počas pandémie COVID-19

Aktuálne kampane

500 priateľov
v akcii
váš dar použijeme na podporu komunitných projektov,  viac info

nájdete TU

Polievka pomoci
váš dar pomôže rodine v núdzi, 

viac info

nájdete TU

Fond na pomoc rodinám v ohrozujúcej situácii

váš dar pomôže konkrétnym rodinám 

viac info    nájdete TU

Fond Anka
váš dar pomôže rodine Anky Karailievy

v ťažkej životnej situácii, viac info 

nájdete TU


Aktivity Komunitnej nadácie  Zdravé mesto sú zamerané na tri oblasti:  

Základné informácie o Komunitnej nadácii Zdravé mesto:                    Podporiť nás môžete cez:
Adresa:  Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica                   ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
IČO: 30231531                                    Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
DIČ: 2021109189                                                                                                       Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141 
Registrácia: 203/Na-96/90                              VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951
Dátum založenia Nadácie Zdravé mesto: 16.3.1992                                                        
Dátum transformácie na Komunitnú nadáciu Zdravé mesto: 11.11.1994                               

Naši darcovia a partneri