Podporujeme ľudí a organizácie, aby investovali do miesta, kde žijú, kde je to najpotrebnejšie a kde môžu dosiahnuť dlhodobé pozitívne zmeny.


Aktivity Komunitnej nadácie  Zdravé mesto sú zamerané na tri oblasti:  

Grantový program  

Cieľom grantového programu je podporovať  budovanie silných, zdravých komunít, posilňovať aktívny záujem verejnosti o stav a dianie v  svojom okolí,  vzájomnú pomoc, spoluprácu a dobrovoľníctvo.

Rozvoj darcovstva a filantropie

Cieľom nadácie je hľadať a vytvárať príležitosti, aby darovanie bolo jednoduché, splnilo zámer darcu a prinieslo  pozitívne výsledky v komunite. 


Zlepšovanie vzťahov medzi ľuďmi a vzťahu k miestu, kde žijeme 

Nadácia organizuje programy, ktoré prinášajú príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa, toleranciu, otvorenosť, prijatie, poznanie miestnej histórie, tradícií a kultúry.


Novinky

Výzva na predkladanie projektov na Live funding Banská Bystrica 2017


V októbri 2017 organizujeme v Banskej Bystrici po tretí krát úspešné darcovské podujatie Live Funding Banská Bystrica.   Do 18.9.2017 môžu prihlásiť svoj verejnoprospešný projekt mimovládne neziskové organizácie aj neformálne skupiny a získať naň finančnú podporu.

Projekt musí byť realizovaný v období od 12/2017 - 09/2018 v meste Banská Bystrica. Má byť zaujímavý, netradičný a inovatívny, aby čo najviac zaujal darcov. Požadovaná podpora je max. 1000€.  


Udeľovali sme podporu z Programu Patrik


Podpora je určená ľuďom, ktorí sú dlhodobo odkázaní na užívanie liekov alebo zdravotníckych pomôcok a sú v ťažkej finančnej situácii. V tomto kole sme prispeli 4 žiadateľom v celkovej sume 160 €.  Program vznikol na základe myšlienky a iniciatívy Zvolenčana Patrika, ktorý hoci sám žije z invalidného dôchodku, finančne prispieva na lieky ľuďom, ktorí sú v ešte ťažšej situácii.  Patrik prišiel s myšlienkou vytvoriť špeciálny grantový program, ktorý bude poskytovať finančnú podporu ľuďom, ktorí dlhodobo potrebujú lieky alebo zdravotnícke pomôcky a sám aktívne prispieva.V spolupráci so Židovskou náboženskou obcou realizujeme projekt na dotvorenie pamätníka a osadenie mramorových tabúľ s menami "Spravodlivých medzi národmi" na Židovskom cintoríne vo Zvolene.
Židovská náboženská obec v Banskej Bystrici každý rok organizuje spomienkovú tryznu, kde sa čítajú mená Židov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Táto tradícia trvá už osemnásť rokov. Pred dvomi rokmi sa na tejto slávnosti začali čítať i mená Slovákov, ktorí neváhali a pomáhali Židom počas holokaustu. Štát Izrael im udelil ocenenie "Spravodliví medzi národmi". Na pamiatku týchto výnimočných ľudí bol odhalený pred šiestimi rokmi sklenený monument, jediný svojho druhu na Slovensku, dielo výtvarníkov Paľa Macha, Petra Kalmusa a architekta Petra C. Abony. Tohto roku pribudnú tabuľe s menami „Spravodlivých medzi národmi“  na Múre cti  na Židovskom cintoríne vo Zvolene.  Sme presvedčení, že mená týchto hrdinov, ktorých ľudskosť a odvaha nás oslovujú do dnešných dní, si zaslúžia našu úctu a majú byť zverejnené.

 


Výskum kvality života a sociálneho kapitálu v Banskej Bystrici


V spolupráci s UMB Katedrou sociálnej práce,  Mestom Banská Bystrica a s finančnou podporou Nadácie Orange sme zrealizovali výskum o kvalite života v Banskej Bystrici. Najzaujímavejšie zistenia nájdete v publikácii Ako sa nám žije v Banskej Bystrici, 2016