Podporujeme ľudí a organizácie, aby investovali do miesta kde žijú, kde je to najpotrebnejšie a kde môžu dosiahnuť dlhodobé pozitívne zmeny.Tak, ako každý rok, aj teraz sa uchádzame o poskytnutie 2% z vašich daníProstriedky, ktoré získame z poukázaných %  použijeme 

na podporu komunitných projektov v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Budeme vďační za každú podporu a šírenie.

 

Údaje potrebné na poukázanie podielu zaplatenej dane:

IČO: 30231531

Názov: Komunitná nadácia Zdravé mesto

Právna forma: nadácia

Adresa: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

 

Viac informácií o postupe pri poukázaní podielu zaplatenej dane 

nájdete TU.Aktivity Komunitnej nadácie  Zdravé mesto sú zamerané na tri oblasti:  


Naši darcovia a partneri


Novinky

                     Februárová polievka pomoci

Takto vyzerala prvá Polievka pomoci 

v Banskej Bystrici v decembri 2018.

Srdečne vás pozývame na februárovú Polievku pomoci, ktorá sa uskutoční budúci pondelok 11.februára 2019 v čase od 11:00 do 14:00 na tradičnom mieste, v reštaurácii Červený rak na Námestí SNP 13 v Banskej Bystrici. Opäť môžete pomôcť rodine v ťažkej finančnej situácii a ešte k tomu sa nasýtiť fajnou polievkou.
Tentokrát nám rodinu pomáhalo nájsť občianske združenie Nádej deťom. Jej príbeh sa dozviete počas obeda.
Polievku pomoci realizujeme v spolupráci s Reštauráciou Červený rak, Pedagogickou fakultou UMB. Logo a vizuál vytvoril Peter Javorík. Myšlienkou zrealizovať Polievku pomoci sme sa inšpirovali združením Náš Bardejov. V Banskej Bystrici sme ju organizovali po prvý krát v decembri 2018.


Výzva na predkladanie projektov na Live Funding 2019 

Opäť pripravujeme Live Funding Banská Bystrica, darcovské podujatie, prostredníctvom ktorého môžu získať podporu na realizáciu svojich verejnoprospešných projektov tri mimovládne neziskové organizácie. Svoj projektový zámer môžete prihlásiť  do 28.02.2019. Prihlásiť môžete projekt, ktorého plánovaný rozpočet je max. 1.000,- €, obdobie realizácie je od mája 2019 do januára 2020, prebehne v meste Banská Bystrica a je vypracovaný na základe on-line formulára. O výbere troch projektov rozhodne správna rada nadácie na základe odporúčania grantového poradného výboru. Výsledky rozhodnutia zverejníme 12.03.2019 a s vybranými žiadateľmi budeme spolupracovať na prezentácii projektu. Samotné "darovanie naživo" prebehne v apríli 2019.


Fond Anka

Obraciame sa na vás s prosbou o pomoc pre Anku Karailievu a jej rodinu. Anku poznáme dlhé roky, pracovala 16 rokov v treťom sektore. Cez NDI a Centrum komunitného organizovania rozbiehala občianske iniciatívy v Podlaviciach a Radvani, manažovala Banskobystrické združenie neziskových organizácií, či medzinárodnú sieť neziskoviek CEECN. Vždy pozitívne naladená, ochotná počúvať a pomáhať, priateľská, otvorená, stále v pohybe.

Pred štyrmi rokmi Anka prekonala ťažký zápal mozgu, ktorý zanechal vážne trvalé následky. Je úplne odkázaná na pomoc a opateru, predovšetkým svojho manžela Petra. I napriek ďalším komplikáciám (úraz, 2 operácie) Anka je veľká bojovníčka. Dlhodobo však potrebuje hygienické potreby, zdravotnícke pomôcky a taktiež bezbariérovú úpravu kúpeľne v ich dome. Anka poberá invalidný dôchodok a jej manžel príspevok na opatrovanie, čo sú jediné ich príjmy, a to často krát nepostačuje.

Komunitná nadácia Zdravé mesto založila Fond Anka s cieľom zbierať prostriedky na pomoc Anke a jej rodine - ako nástroj pre tých, ktorí môžete a chcete pomôcť , buď jednorazovým alebo pravidelným príspevkom. Budeme vďační za akúkoľvek pomoc.Banskobystričania darovali knihy deťom

Komunitná nadácia Zdravé mesto aj tento rok zrealizovala v kníhkupectve Artforum v Banskej Bystrici predvianočný projekt „Daruj knihu deťom“. Od 5.12.2018 boli na pulte predajne označené knižné priania detí zo sociálne odkázaných rodín a rodín v ťažkej životnej situácii.

Štedrí ľudia vykúpili označených 130 kníh v cene 1189,31€ a ešte v posledný deň projektu chodili do obchodu s otázkou, či môžu kúpiť knihu deťom. Máme z toho, že ľudia prejavujú solidaritu týmto spôsobom, veľkú radosť. V spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Nádej deťom, Návrat, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, Klubom Pathfinder a Nožička sme zozbierali informácie o deťoch, ktoré túžia po knižke, ale z rôznych dôvodov im ju nemá kto kúpiť. Jedná sa o deti zo sociálne odkázaných rodín a mnohopočetných rodín

Od roku 2004 do 2018 sa pomocou tohto projektu podarilo darovať 1035 kníh.

Za obdarované deti všetkým štedrým ľuďom ďakujeme.Bystričania boli štedrí

Na prvú Polievku pomoci v Banskej Bystrici prišlo viac ako 150 ľudí a prispeli sumou 749,64€ pre rodinu v hmotnej núdzi, ktorá si za vyzbierané peniaze nakúpi trvanlivé potraviny. Hostia začali prichádzať priebežne od 11:00 do 14:00, dali si šošovicovú polievkou s chlebíkom, stretli svojich priateľov či známych. „Toto musíte robiť častejšie, s toľkými známymi som sa nestretla dlho“, povedala nám jedna z nich.

Všetkým, ktorí prišli, veľmi pekne ďakujeme. Patrí tiež vďaka Reštaurácii Červený Rak, občianskemu združeniu Návrat, Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela a  dobrovoľníčkam, študentkám sociálnej práce, ktoré pomohli akciu naplánovať a zrealizovať.

Na ďalšiu Polievku pomoci budeme všetkých pozývať opäť v januári 2019, nakoľko by sme si priali, aby sa toto charitatívne a príjemné podujatie stalo tradičným a každý mesiac by sme mohli podporiť jednu rodinu, ktorá žije medzi nami a zápasí s existenčnými problémami.Projekty podporené v otvorenom grantovom kole v októbri 2018


Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica, Posvieťme si na nich, 700,00 €

Podborovský Spolok, Jablkobranie 2018,  696,00 €

Neformálna skupina SOS/BirdLife Slovensko,  3V=Voda-Vtáky-Verejnosť,  700,00 €

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB /OZ SPOSA BB/,  Posúvame sa,  700,00 €

Občianske združenie SANARE na podporu duševného zdravia, POROZUMENIE DUŠEVNE CHORÝM - OSVETA, 700,00 €

CoWorking Banská Bystrica, Komunitné centrum - BabyEcoFriendly,  700,00 €500 priateľov v akcii


Základné informácie o Komunitnej nadácii Zdravé mesto:               Podporiť nás môžete cez:
Adresa:  Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica             ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
IČO: 30231531                            Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
DIČ: 2021109189                                                                                                 Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141 
Registrácia: 203/Na-96/90                        VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951
Dátum založenia Nadácie Zdravé mesto: 16.3.1992                                                        
Dátum transformácie na Komunitnú nadáciu Zdravé mesto: 11.11.1994                              alebo cez darcovský portál

Nadpis