Podporujeme  ľudí a organizácie, aby investovali do miesta kde žijú, kde je to najpotrebnejšie a kde môžu dosiahnuť dlhodobé pozitívne zmeny.


Aktuálne kampane

500 priateľov
pre Zdravé mesto
váš dar použijeme na podporu komunitných projektov,  viac info

nájdete TU

SPEAK podporuje talenty

váš dar pomôže talentovaným deťom z rodín, 

ktoré sú v ťažkej ekonomickej situácii rozvíjať svoj talent. 

viac info
nájdete TU

Polievka pomoci
váš dar pomôže rodine v núdzi, 

viac info

nájdete TU

Fond Anka
váš dar pomôže rodine Anky Karailievy

v ťažkej životnej situácii, viac info 

nájdete TU


Základné informácie o Komunitnej nadácii Zdravé mesto:                    Podporiť nás môžete cez:
Adresa:  Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica                   ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
IČO: 30231531                                    Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
DIČ: 2021109189                                                                                                       Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141 
Registrácia: 203/Na-96/90                              VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951
Dátum založenia Nadácie Zdravé mesto: 16.3.1992                                                        
Dátum transformácie na Komunitnú nadáciu Zdravé mesto: 11.11.1994 

Kontakt  : knzm@knzm.sk, tel. 048 4156059                            


novinky

Naši darcovia a partneri