Novinky

 

Septembrová  Polievka pomoci

 

Po krátkej letnej prestávke vás opäť pozývame na tradičnú Polievku pomoci, ktorá bude v Červenom raku v pondelok 7.9.2020 v čase od 11:00 do 14:00.  V septembri pomôžeme rodine, ktorú navrhlo o.z. Nádej deťom a jej príbeh sa dozviete priamo na akcii. Veríme, že sa zídeme v hojnom počte.

Viac informácií o projekte Polievka pomoci nájdete TU. 


500 priateľov pre Zdravé mesto

Milé priateľky, milí priatelia!  


Nájde sa nás 500?

Práve v tomto období je mimoriadne dôležitá spolupatričnosť, solidarita a súdržné komunity. Ukážme, že takou sme. 


Ak 500 darcov prispeje sumou 7 €, vyzbierame 3 500 € a podporíme
4 skvelé NÁPADY PRE ZDRAVÉ MESTO


Každý dar je dôležitý, spolu s ďalšími darmi vytvára zmysluplnú sumu, ktorú môžeme rozdeliť na podporu zaujímavých a užitočných projektov.

Informácie o nich nájdete nižšie.

Nápady pre Zdravé mesto

Severná všetkým / Susedia zo Severnej / Žiadaná suma: 870 €

Neformálna skupina rodičov Susedia zo Severnej vznikla s cieľom pozitívne meniť blízke okolie a vytvoriť širšiu komunitu v rámci sídliska.

Cieľom projektu je organizovať pravidelné komunitné aktivity a pikniky a vytvoriť pestrý mix susedov tak, aby si komunita vzájomne pomáhala a podporovala sa.  Obyvatelia si zorganizujú náučné akcie, ktorých cieľom je predstaviť zaujímavosti z histórie Medeného Hámra , za pomoci ornitológov vytvoria informačnú tabuľu a rozšíria tak poznatky o vtáctve na sídlisku, spoločne budú variť slivkový lekvár s využitím lokálnej úrody, budú využívať potok Bystrička na vytvorenie ľadovej plochy počas zimy a zavlažovanie komunitnej záhradky v lete.

 

Revitalizácia detského ihriska Mičinská / Komunita rodičov Mičinská / Žiadaná suma: 852 €

Rodičom z mestskej časti Uhlisko záleží na tom, aby sa sídlisko rozvíjalo, zveľaďovalo a poskytovalo viac možností pre voľnočasové aktivity.

Cieľom projektu je svojpomocne zrevitalizovať a obnoviť zanedbané detské ihrisko. Počas spoločných stretnutí opravia existujúce pieskovisko, vymenia piesok, doplnia bezpečné prekrytie pieskoviska, lavičky a informačné tabuľky, renovácia hojdačky.

 

Voda a umenie v Záhrade / Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o. /Žiadaná suma: 1 000 €

Kultúrne a komunitné centrum Záhrada ponúka celoročný program pre rôzne cieľové skupiny. Vlastné podujatia, vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre mladých ľudí a širokú verejnosť v interiéroch aj priľahlej záhrade.

Cieľom projektu je oživiť historickú fontánu a vytvoriť výrazný vodný prvok vo verejnom priestore, ktorý prispeje k zlepšeniu mikroklímy záhrady v letných mesiacoch. Okrem obnovy funkčnosti fontány je súčasťou projektu aj osadenie umeleckého prvku. Obnova tak splní nielen environmentálnu ale aj umeleckú funkciu.

 

Vzdelávanie pre budúcnosť / OZ KONEKT Zvolen / Žiadaná suma: 713,90 €

Konekt je informačno – poradenské centrum pre mladých, ktoré svoje aktivity zameriava na kariérne poradenstvo a neformálne vzdelávanie. Sieťuje inštitúcie, ktoré pracujú s mladými ľuďmi a poskytuje im priestory pre aktivity.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o problematike klimatickej zmeny a o problémoch životného prostredia, ktoré treba riešiť. Mladí ľudia sa tak stanú nositeľmi myšlienok, ktoré budú uplatňovať vo svojom živote.  Počas trvania projektu sa uskutoční niekoľko prednášok so špičkovými odborníkmi na témy ochrany životného prostredia. Súčasťou budú aj spoločné turistické výlety.


Polievka pomoci opäť naživo !

Pozývame vás na Polievku pomoci, ktorá sa tentokrát uskutoční už naživo. Rodinu,  ktorej môžete pomôcť navrhlo občianske združenie Úsmev ako dar a toto je jej príbeh : 

"S pani M. sme pracovali v minulosti, keď boli jej deti malé a potrebovala pomôcť prekonať obdobie, kým budú trochu samostatní. Podporovali sme ju, aby zvládla výchovu svojich detí čo najlepšie, pretože sama bola v detskom domove a nechcela, aby jej deti skončili rovnako.

Teraz sú jej synovia už starší, chodia na základnú a strednú školu. Pani sa darilo dlhodobo fungovať bez našej pomoci, pracovala a vedela si rozdeliť svoj skromný príjem. Keď o prácu prišla, začala sa starať o svojho ťažko chorého otca, čím sa jej zvýšili výdavky na hygienickú starostlivosť okolo neho. Napriek tomu, chcela aspoň čiastočne pracovať, ale všetky dohodnuté pozície pre korona krízu sa zrušili. S vašou podporou jej vieme pomôcť 

v udržaní bývania, tým že jej uhradíme časť z mesačnej splátky, pokým sa bude môcť vrátiť do práce."

Ak nemôžete prísť a chceli by ste pomôcť, môžete svoj dar poslať na účet:

ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
​SLSP: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141
VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951
alebo on line :


Výsledok májovej Polievky pomoci

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do májovej polievkovej akcie. Bolo vás spolu 28 a vyzbierali sme 318 €. V mene rodiny pani Anky vám ďakujeme.

Májová Polievka pomoci

Milé podporovateľky a podporovatelia Polievky pomoci,stále platí, že sa nemôžeme pri polievke v reštaurácii Červený Rak stretnúť osobne a to, že medzi nami žijú rodiny, ktoré potrebujú pomoc, platí žiaľ tiež.

Rodina, ktorá čaká na pomoc májovej Polievky pomoci má takýto príbeh:  
"Pani Anna je obeťou domáceho násila, s manželom sa rozviedla. Je matkou 5 detí, ktoré vychováva sama. Štyri z nich sú na základnej škole, najstaršia dcéra je deviatačka, traja chlapci sú mladší. Najmladšia dcéra má zdravotné ťažkosti, preto je pani Anna na predĺženej materskej dovolenke. Okrem toho je odkázaná na sociálne dávky. Pokiaľ sa dalo, chodila na brigády. To sa ale zmenilo a o tento príjem prišla. Je skromná, vďačná za všetko, v obchode vyberie len to najlacnejšie, vie aj ušetriť." O pani Anne a jej deťoch nám povedala pani Eva Knéslová, ktorá je učiteľkou na základnej škole, rodine pomáha a my ju poznáme vďaka spolupráci s organizáciou Návrat v Banskej Bystrici.

 V mesiaci apríl sme spoločne dokázali "z domu" pomôcť pani Helene jej 8 deťom sumou 234€. Darovalo ju 21 darcov a darkýň. Ďakujeme.

 Dokážeme to aj tento mesiac?

 Prispieť a pomôcť rodine je možné prostredníctvom bezhotovostnej platby do 8. mája 2020. Ďakujeme.

Objednajte si chutné jedlo


Reštaurácia Červený Rak je partnerom projektu od začiatku jeho existencie a svoje priestory i polievku poskytujú každý mesiac bezplatne. Vďaka nim je možné, aby rodiny dostali 100% darov. V tomto
čase by sme vás chceli poprosiť aj pomoc pre nich.  A to objednaním jedla z ich chutného menu. Ďakujeme.  

Vaše 2 percentá skladáme na komunitné projekty

Aj tohto roku sa uchádzame o vaše 2%. Použijeme ich na podporu komunitných projektov v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.
Viac informácií a tlačivá nájdete TU.


Rozhovor o projekte Polievka pomoci a ďalších nadačných aktivitách na Rádiu Lumen si môžete vypočuť TU.Výsledky marcovej Polievky pomoci

30 polievok    223,82€

Ďakujeme všetkým "stravníkom - darcom", ktorí prišli na Polievku pomoci a pomohli rodine v núdzi, aj tým, ktorí prísť nemohli a darovali priamo na účet nadácie.
Vyzbieraná suma pomôže osamelej mame Adriane, ktorá sa stará o dieťa s autizmom nakúpiť plienky, lieky a pokryť náklady na cestovanie na rôzne odborné vyšetrenia.
Ďakujeme dobrovoľníčkam Aničke, Sare, Lucke, Idke a Táničke. Projekt môžeme realizovať vďaka dlhodobej podpore Reštaurácie Červený rak, ktorá bezplatne poskytuje priestor a polievku.
Ak ste nomohli prísť a chcete podporiť Adrianu a jej syna, môžete tak urobiť tu:

Daruj knihu deťom


V období od 6.12. do 20.12.2019 realizujeme štrnásty ročník predvianočného projektu „Daruj knihu deťom“, ktorý bude už tradične prebiehať v Kníhkupectve Artforum na Hornej Striebornej 10 v Banskej Bystrici.  Viac informácií nájdete TU.    Ď a k u j e m e

Dary, ktoré ste sa rozhodli venovať na tieto projekty, môžete darovať TU.


Novembrová Polievka pomoci

Ďakujeme všetkým "stravníkom - darcom", ktorí prišli na Polievku pomoci a pomohli rodine v núdzi. Na novembrovej Polievke sme spoločne darovali sumu 238,43€ a táto suma pomôže Michalovi a Márii, ktorí sa spolu starajú o svoje 3 deti, opraviť si kúpeľňu. Pri servírovaní polievky pomáhali dobrovoľníci z CKO. Projekt môžeme realizovať vďaka dlhodobej podpore Reštaurácie Červený rak, ktorá bezplatne poskytuje priestor a polievku.
Viac informácií o tomto programe nájdete TU.


Ženy v meste Banská Bystrica 2019


V spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB sme robili prieskum

o tom, ako sa žije ženám v meste Banská Bystrica. Viac informácií  nájdete TU.


Fond na pomoc rodinám v ohrozujúcej situácii

Fond na pomoc rodinám v ohrozujúcej situácii je nástrojom na jednoduché a flexibilné darovanie v situáciách, keď je potrebná rýchla pomoc. Fond je založený s cieľom podporiť rodiny, ktoré sa nachádzajú v ťažkej ekonomickej a sociálnej situácii a majú odbornú pomoc pri jej prekonávaní.

Viac informácií nájdete TU.


Otvorená uzávierka Programu Patrik

O podporu z Programu Patrik je možné žiadať do 31.10.2019 prostredníctvom registrácie a vyplnenia formulára na stránke https://knzm.egrant.sk.

Viac informácií nájdete TU.


Polievka pomoci

Tešíme sa na vás na októbrovje Polievke pomoci 14.októbra v Reštaurácii Červený rak. Tentokrát podporíme rodinu, ktorej pomáha o.z. Návrat , Banská Bystrica. Viac informácií nájdete TU.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.