Januárová Polievka pomoci v Banskej Bystrici

Pozývame vás na januárovú "Polievku pomoci".  Tentokrát venujeme výťažok z podujatie rodine Anky,  ktorá bola dlhé roky našou kolegyňou  v treťom sektore a aktívne sa zúčastňovala a pomáhala organizovať  mnoho občianskych aktivít. Teraz je po vážnej chorobe odkázaná na pomoc svojej rodiny. Finančnú pomoc využijú na lieky, zdravotné pomôcky a bezbariérové úpravy. 

Daruj knihu deťom - tradičná predvianočná príležitosť k štedrosti


Komunitná nadácia Zdravé mesto aj tento rok zrealizovala 

v kníhkupectve Artforum v Banskej Bystrici predvianočný projekt „Daruj knihu deťom“. Od 5.12.2018 boli na pulte predajne označené knižné priania detí zo sociálne odkázaných rodín a rodín v ťažkej životnej situácii.

Štedrí ľudia vykúpili označených 130 kníh v cene 1189,31€ a ešte 

v posledný deň projektu chodili do obchodu s otázkou, či môžu kúpiť knihu deťom. Máme z toho, že ľudia prejavujú solidaritu týmto spôsobom, veľkú radosť.

V spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Nádej deťom, Návrat, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, Klubom Pathfinder a Nožička sme zozbierali informácie o deťoch, ktoré túžia po knižke, ale z rôznych dôvodov im ju nemá kto kúpiť. Jedná sa 

o deti zo sociálne odkázaných rodín a mnohopočetných rodín

Knihy sme spoločne s dobrovoľníčkami zabalili do ozdobného papiera a už sú na ceste k deťom, ktoré si ich nájdu pod vianočným stromčekom.

Od roku 2004 do 2018 sa pomocou tohto projektu podarilo 

darovať 1035 kníh.

Za obdarované deti všetkým štedrým ľuďom ďakujeme.Bystričania boli štedrí

Na prvú Polievku pomoci v Banskej Bystrici prišlo viac ako 150 ľudí a prispeli sumou 749,64€ pre rodinu v hmotnej núdzi, ktorá si za vyzbierané peniaze nakúpi trvanlivé potraviny. Hostia začali prichádzať priebežne od 11:00 do 14:00, dali si šošovicovú polievkou s chlebíkom, stretli svojich priateľov či známych. „Toto musíte robiť častejšie, s toľkými známymi som sa nestretla dlho“, povedala nám jedna z nich.

Všetkým, ktorí prišli, veľmi pekne ďakujeme. Patrí tiež vďaka Reštaurácii Červený Rak, občianskemu združeniu Návrat, Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela a dobrovoľníčkam, študentkám sociálnej práce, ktoré pomohli akciu naplánovať a zrealizovať.

Na ďalšiu Polievku pomoci budeme všetkých pozývať opäť v januári 2019, nakoľko by sme si priali, aby sa toto charitatívne a príjemné podujatie stalo tradičným a každý mesiac by sme mohli podporiť jednu rodinu, ktorá žije medzi nami a zápasí s existenčnými problémami.
Vďaka darcom, ktorí sa zúčastnili na podujatí Live Funding 2017 sa môže uskutočniť séria prednášok pre verejnosť, ktorú organizujú manželia Kováčovci. Srdečne vás pozývame. 


Ahoj Slovensko RTVS sa venuje téme komunitných nadácií

Rozprávame o komunitných nadáciách v RTVS.  Záznam si môžete pozrieť nižšie.

Darcovstvo môže byť príjemné a zábavné

Tretí ročník podujatia Live Funding sa konal 25.10.2017 v hoteli Lux.  32 ľudí darovalo spoločne sumu 2381 € na 3 verejnoprospešné projekty 

Prales, o.z.,  projekt Hrabeme k sebe – pre dobrý pocit,  Banskobystrický okrášľovací spolok, projekt Bystrická hodinka a  SOS/Birdlife Slovensko, Banská Bystrica, projekt Vtáčí spev v Banskej Bystrici. Ďakujeme všetkým darcom, dobrovoľníkom a hosťom za vytvorenie príjemnej atmosféry a dary, ktoré umožnia realizáciu zaujímavých projektov v Banskej Bystrici


Nadpis