Májová Polievka pomoci

Takto vyzerala prvá Polievka pomoci

v Banskej Bystrici v decembri 2018.

Napriek bláznivému, takmer zimnému počasiu, prišlo na Polievku pomoci 44 hostí a dalo do kopy peknú sumu, konkrétne 213,90€. Pomáhame ňou divadelnej rodine, hercom Divadla z Pasáže, ktorí žijú 

v podporovanom bývaní, svoju bio rodinu už nemajú a peniaze použijú na pokrytie svojich životných nákladov. Ďakujeme VÁM, dobrovoľníčkam z Katedry biológie a ekológie FPV UMB a našej spoľahlivej Reštaurácii Červený Rak, bez ktorej by to naozaj nešlo. A pokiaľ ste nestihli, nemohli prísť alebo ste nebodaj zaspali, tak do konca týždňa môžete prispieť aj on-line

.


Ahoj Slovensko RTVS sa venuje téme komunitných nadácií

Rozprávame o komunitných nadáciách v RTVS.  Záznam si môžete pozrieť nižšie.

Darcovstvo môže byť príjemné a zábavné

Tretí ročník podujatia Live Funding sa konal 25.10.2017 v hoteli Lux.  32 ľudí darovalo spoločne sumu 2381 € na 3 verejnoprospešné projekty 

Prales, o.z.,  projekt Hrabeme k sebe – pre dobrý pocit,  Banskobystrický okrášľovací spolok, projekt Bystrická hodinka a  SOS/Birdlife Slovensko, Banská Bystrica, projekt Vtáčí spev v Banskej Bystrici. Ďakujeme všetkým darcom, dobrovoľníkom a hosťom za vytvorenie príjemnej atmosféry a dary, ktoré umožnia realizáciu zaujímavých projektov v Banskej Bystrici