Februárová Polievka pomoci

Takto vyzerala prvá Polievka pomoci

v Banskej Bystrici v decembri 2018.

Srdečne vás pozývame na februárovú Polievku pomoci, ktorá sa uskutoční budúci pondelok 11.februára 2019 v čase od 11:00 do 14:00 na tradičnom mieste, v reštaurácii Červený rak na Námestí SNP 13 v Banskej Bystrici. Opäť môžete pomôcť rodine v ťažkej finančnej situácii a ešte k tomu sa nasýtiť fajnou polievkou. Tentokrát nám rodinu pomáhalo nájsť občianske združenie Nádej deťom. Jej príbeh sa dozviete počas obeda.

Polievku pomoci realizujeme v spolupráci s Reštauráciou Červený rak, Pedagogickou fakultou UMB. Logo a vizuál vytvoril Peter Javorík. Myšlienkou zrealizovať Polievku pomoci sme sa inšpirovali združením Náš Bardejov. V Banskej Bystrici sme ju organizovali po prvý krát v decembri 2018.


.


Výzva na predkladanie projektov na Live Funding 2019

Opäť pripravujeme Live Funding Banská Bystrica. Je to darcovské podujatie, prostredníctvom ktorého môžu získať podporu na realizáciu svojich verejnoprospešných projektov tri mimovládne neziskové organizácie. Informujeme vás o možnosti prihlásiť do 28.02.2019 svoj projektový zámer. Prihlásiť môžete projekt, ktorého plánovaný rozpočet je max. 1.000,- €, obdobie realizácie je od mája 2019 do januára 2020, prebehne v meste Banská Bystrica a je vypracovaný na základe 

on-line formulára, ktorý môžete vyplniť po registrácii. O výbere troch projektov rozhodne správna rada nadácie na základe odporúčania grantového poradného výboru. Výsledky rozhodnutia zverejníme 12.03.2019. Samotné "darovanie naživo" prebehne v apríli 2019.

 Januárová Polievka pomoci v Banskej Bystrici

Pozývame vás na januárovú "Polievku pomoci".  Tentokrát venujeme výťažok z podujatie rodine Anky,  ktorá bola dlhé roky našou kolegyňou  v treťom sektore a aktívne sa zúčastňovala a pomáhala organizovať  mnoho občianskych aktivít. Teraz je po vážnej chorobe odkázaná na pomoc svojej rodiny. Finančnú pomoc využijú na lieky, zdravotné pomôcky a bezbariérové úpravy. 

Daruj knihu deťom - tradičná predvianočná príležitosť k štedrosti


Komunitná nadácia Zdravé mesto aj tento rok zrealizovala 

v kníhkupectve Artforum v Banskej Bystrici predvianočný projekt „Daruj knihu deťom“. Od 5.12.2018 boli na pulte predajne označené knižné priania detí zo sociálne odkázaných rodín a rodín v ťažkej životnej situácii.

Štedrí ľudia vykúpili označených 130 kníh v cene 1189,31€ a ešte 

v posledný deň projektu chodili do obchodu s otázkou, či môžu kúpiť knihu deťom. Máme z toho, že ľudia prejavujú solidaritu týmto spôsobom, veľkú radosť.

V spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Nádej deťom, Návrat, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, Klubom Pathfinder a Nožička sme zozbierali informácie o deťoch, ktoré túžia po knižke, ale z rôznych dôvodov im ju nemá kto kúpiť. Jedná sa 

o deti zo sociálne odkázaných rodín a mnohopočetných rodín

Knihy sme spoločne s dobrovoľníčkami zabalili do ozdobného papiera a už sú na ceste k deťom, ktoré si ich nájdu pod vianočným stromčekom.

Od roku 2004 do 2018 sa pomocou tohto projektu podarilo 

darovať 1035 kníh.

Za obdarované deti všetkým štedrým ľuďom ďakujeme.Bystričania boli štedrí

Na prvú Polievku pomoci v Banskej Bystrici prišlo viac ako 150 ľudí a prispeli sumou 749,64€ pre rodinu v hmotnej núdzi, ktorá si za vyzbierané peniaze nakúpi trvanlivé potraviny. Hostia začali prichádzať priebežne od 11:00 do 14:00, dali si šošovicovú polievkou s chlebíkom, stretli svojich priateľov či známych. „Toto musíte robiť častejšie, s toľkými známymi som sa nestretla dlho“, povedala nám jedna z nich.

Všetkým, ktorí prišli, veľmi pekne ďakujeme. Patrí tiež vďaka Reštaurácii Červený Rak, občianskemu združeniu Návrat, Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela a dobrovoľníčkam, študentkám sociálnej práce, ktoré pomohli akciu naplánovať a zrealizovať.

Na ďalšiu Polievku pomoci budeme všetkých pozývať opäť v januári 2019, nakoľko by sme si priali, aby sa toto charitatívne a príjemné podujatie stalo tradičným a každý mesiac by sme mohli podporiť jednu rodinu, ktorá žije medzi nami a zápasí s existenčnými problémami.
Ahoj Slovensko RTVS sa venuje téme komunitných nadácií

Rozprávame o komunitných nadáciách v RTVS.  Záznam si môžete pozrieť nižšie.

Darcovstvo môže byť príjemné a zábavné

Tretí ročník podujatia Live Funding sa konal 25.10.2017 v hoteli Lux.  32 ľudí darovalo spoločne sumu 2381 € na 3 verejnoprospešné projekty 

Prales, o.z.,  projekt Hrabeme k sebe – pre dobrý pocit,  Banskobystrický okrášľovací spolok, projekt Bystrická hodinka a  SOS/Birdlife Slovensko, Banská Bystrica, projekt Vtáčí spev v Banskej Bystrici. Ďakujeme všetkým darcom, dobrovoľníkom a hosťom za vytvorenie príjemnej atmosféry a dary, ktoré umožnia realizáciu zaujímavých projektov v Banskej Bystrici