Poukázanie 2 % zo zaplatenej dane

Vaše 2% vrátime do komunity, v ktorej žijete tak, že podporíme užitočné projekty
v otvorenej grantovej výzve.
 O 98 percentách Vami zaplatenej dane z príjmov rozhoduje štát. O 2 percentách môžete
rozhodnúť Vy sami. Teraz je príležitosťurčiť konkrétneho prijímateľa časti Vašich daní,
ktorý získané finančné prostriedky využije na verejnoprospešné aktivity. Budeme radi,
ak si tohto roku vyberiete Komunitnú nadáciu Zdrave mesto. Pomôžete nám
podporovať verejno-prospešné aktivity, ktoré zvyšujú kvalitu života v regióne Banskej
Bystrice a Zvolena. Za 24 rokov činnosti nadácie sme aj vďaka Vašim
2 percentám podporili vyše 1200 projektov.  
Poraďte sa s nami aj o ďalších možnostiach darovania.
Ak mate nejaké otázky alebo potrebujete viac informácií, prosím, kontaktujte
nás na tel. 048 4156059 alebo e-mailom :  knzm@knzm.sk alebo osobne
na adrese : Komenského 21, Banská Bystrica.

Poukázanie sumy zodpovedajúcej 2 % zo zaplatenej dane z príjmov nebude pre
Vás žiadnym výdavkom navyše a s  objasnenímprocesu poukazovania Vám radi pomôžeme.
 
Fyzická osoba môže príslušné 2 % (3%, pokiaľ doloží potvrdenie o odpracovaných
40 dobrovoľníckych hodinách) poukázať jednému, právnická osoba viacerým
zo zaregistrovaných prijímateľov. V oboch prípadoch však daňový úrad
zaručuje ochranu osobných údajov daňovníka.
Pokiaľ vyznačíte, že si želáte, aby vás prijímateľ identifikoval, dozvieme sa len vaše meno/ názov.

          

POSTUP PRI POUKÁZANÍ  2%   nájdete TU (www.rozhodni.sk)