Poukázanie 2 % zo zaplatenej dane

Tak, ako každý rok, aj teraz sa uchádzame o poskytnutie 2% z vašich daní. Prostriedky, ktoré získame z poukázaných %  použijeme

na podporu komunitných projektov v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Budeme vďační za každú podporu a šírenie.

 

Údaje potrebné na poukázanie podielu zaplatenej dane:

IČO: 30231531

Názov: Komunitná nadácia Zdravé mesto

Právna forma: nadácia

Adresa: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

 

Viac informácií o postupe pri poukázaní podielu zaplatenej dane

nájdete TU.