Priatelia v akcii

Ponúkame príležitosť všetkým, ktorí chcú investovať do miesta kde žijú. Buď ako lídri a dobrovoľníci, ktorí realizujú verejnoprospešné projekty alebo ako darcovia, ktorí tieto projekty podporujú.

Od júna do augusta prebieha kampaň "500 priateľov v akcii", ktorej cieľom je získať min. 5000 € na podporu projektov v Bystricko-Zvolenskom regióne.

Prečo „500 priateľov v akcii“?

Lebo napríklad 500 darov vo výške 10 € vytvorí dostatočnú sumu na zrealizovanie 7 komunitných projektov.
Každý dar je dôležitý, každý dar zvyšuje konečnú sumu, ktorú rozdelíme na miestne projekty v otvorenom grantovom kole v roku 2018.
Každý si môže dovoliť darovať. Napríklad dar vo výške 10 € je

suma, ktorú by ste zaplatili za 7 káv s priateľmi, ale zároveň môže byť šancou pre 7 dobrých miestnych projektov.

Darcovia, ktorí venujú min. 25 € sa spolupodieľajú na výbere projektov, ktoré získajú podporu.

Uzávierka predkladania projektov bude 31.7.2018. V tomto kole podporíme projekty, ktoré vytvárajú príležitosti na stretávanie a spoznávanie sa ľudí v komunite, na zveľaďovanie verejných priestorov,  aktívne trávenie voľného času, neformálne vzdelávanie, podporu aktívneho občianstva a podporu zdravia a zdravého životného štýlu.
Urobte s nami ten krok navyše a staňte sa Priateľom v akcii!
Ďakujeme.V roku 2016 sme podporili v otvorenom grantovom programe


Združenie Slatinka, (nielen) Knižnica v Slatinke,   590,00 €

Občianske združenie Škola športu Labrador, Integrované športové krúžky, 700 €

Podborovský Spolok, o.z., Záchrana ovocných stromov na sídlisku Podborová, 696,60 €

Rodinné centrum Hviezdička, Tvorivý monterodič, 699,40 €

EnviroFuture, Enviro oživuje Banskú Bystricu, 700,00 €