Nájde sa 500 priateľov, ktorí sa vzdajú 7 kávičiek ?

Tak ako má každý svoju  obľúbenú šálku, tak má aj obľúbené témy, ktorým sa venuje. 

Zapojením sa do kampane "500 priateľov v akcii" máte príležitosť vychutnať si tú svoju šálku kávy!

Komunitná nadácia Zdravé mesto sa venuje širokej palete tém, od životného prostredia, cez kultúru, vzdelávanie, voľný čas, menšiny, atď.
Ich spoločným kritériom je, že zlepšujú život v okresoch Banská Bystrica a Zvolen, vzťahy medzi ľuďmi a vzťah k miestu, kde žijeme.

Ak sa 500 ľudí vzdá napríklad 7 kávičiek a ušetrenú sumu 10 € darujú KNZM, budeme môcť podporiť 7 miestnych projektov.

Podporujeme mimovládne neziskové organizácie aj neformálne skupiny občanov. Pre mnohých je nadácia prvou príležitosťou ako si vyskúšať čo to znamená byť aktívny, dobrovoľník, darca, meniť svoju komunitu k lepšiemu.

Darcovia, ktorí venujú min. 25 € sa spolupodieľajú na výbere projektov, ktoré získajú podporu.

Uzávierka predkladania žiadostí o podporu projektov je 31.7.2019. 

Darovať môžete on line TU 

alebo

ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691

​Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100

Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141

VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951

Do poznámky uveďte: Fond 500 priateľov

VS: 1994

KS: 0558

alebo osobne u nás v nadácii, kde máme rôzne šálky na kávu :)

Projekty podporené z darov vyzbieraných v kampani "500 priateľov v akcii" v roku 2018

Číslo projektu:    3/18

Názov projektu:   3V=Voda-Vtáky-Verejnosť

Žiadateľ:              Neformálna skupina SOS/ BirdLife  Slovensko         Grant:                 700 €


Imro a Katka Kováčovci s dobrovoľníkmi sa do aktivít pre zvyšovanie environmentálneho povedomia a o ochrane vtáctva pustili po podpore projektu naplno, ako to len oni vedia. Realizovali prednášky, workshopy doslova po celom meste, či už v komunitných centrách alebo na školách, osadili búdky pre hniezdenie na Hrone. Ich projekt bude ukončený po prázdninách, ale už teraz môžeme konštatovať, že je úspešný.


Číslo projektu:         5/18

Názov projektu:       Komunitné centrum - BabyEcoFriendly

Žiadateľ:                  CoWorking Banská Bystrica

Grant:                      700 € 


Projekt priniesol do novovzniknutého komunitného coworkingového centra v Banskej Bystrici 365.labb unikátne a inšpiratívne aktivity. Popri coworkingu funguje aj detské centrum, ktoré rodičom poskytuje priestor skĺbiť rodičovské povinnosti s podnikaním a prácou. Toto centrum je výnimočné aj tým, že jeho fungovanie je  v súlade so zero- waste štýlom a nastavené tak, aby sa predchádzalo vzniku odpadov a aby sme šetrili naše životné prostredie.

 


Číslo projektu:       7/18

Názov projektu:      Posvieťme si na nich

Žiadateľ:                 Domka - Združenie saleziánskej mládeže,                                             stredisko Banská Bystrica

Grant:                     700 €


Cieľom bolo ponúknuť mladým a širokej verejnosti priestor na aktívne a pravidelné športovanie, čo sa dobudovaním osvetlenia na ihrisku aj podarilo. Na ihrisku pravidelne fungujú hokejbalové tréningy pre mládež, mládežnícka hokejbalová liga. Ďalšou skupinou, ktorá aktívne využíva ihrisko je skupina "veteránov". O nepravidelné využitie ihriska prejavujú záujem rôzne skupiny.


Číslo projektu:       8/18

Názov projektu:     Posúvame sa

Žiadateľ:                OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom                                    BB /OZ SPOSA BB/

Grant:                    700 € 


Vďaka projektu sa podarilo dovybaviť novovzniknutý priestor pre deti a rodiny detí s autizmom a realizovať pravidelné aktivity (canisterapia, muzikoterapia, cvičenie, psychoterapia, tvorivé integračné dielne atď.), vďaka ktorým sa darí zlepšovať správanie detí, zvládanie pretlaku, upustenie od rôznych stereotypov, zvládanie nového prostredia, stretnutia s novými ľuďmi, interakcie. Posilnil sa schopnosť sústrediť sa, učiť sa, mať záujem o niečo iné, rozvoj iných komunikačných rámcov. Aktivity pokračujú ďalej.


Číslo projektu:      10/18

Názov projektu:    POROZUMENIE DUŠEVNE CHORÝM – OSVETA

Žiadateľ:               Občianske združenie SANARE na podporu                                           duševného zdravia

Grant:                   700 €


Počas projektu zozbierali a spracovali členovia a členky združenia básnickú zbierku s názvom „Žijeme medzi vami." Ňou ukazujú verejnosti, že napriek psychickému ochoreniu nestrácajú ľudskú hodnotu a chcú podnietiť a inšpirovať mnohých buď k tvorivej činnosti alebo zamysleniu sa nad vlastným životom. Zároveň organizovali prednášky o duševnom zdraví pre verejnosť a mladých ľudí.


Číslo projektu:           12/18

Názov projektu:         Jablkobranie 2018

Žiadateľ:                    Podborovský Spolok

Grant:                        696 €

                  

Projekt Jablkobranie 2018 tematicky nadviazal na projekt Ošetrovanie ovocných stromov na sídlisku Podborová vo Zvolene a prostredníctvom neho sme zúročili ošetrovanie ovocných stromov vo forme zberu úrody. Aktivizovali sme  dobrovoľníkov hlavne zo sídliska Podborová k zberu úrody z ovocných stromov na verejných priestranstvách a jej spracovanie do suroviny - kvasu, finálneho produktu – muštu.

Priatelia v akcii v roku 2018