Od decembra 2018 organizujeme jedenkrát v mesiaci Polievku pomoci. 

Pozývame ľudí, aby sa vzdali svojho obeda a prišli k nám  na dobrú polievku. Sumu, ktorú by zaplatili za svoj zvyčajný obed venujú rodine, ktorá je v núdzi. Túto rodinu vyberáme s pomocou občianskych združení Návrat, Nádej deťom, SPOSA, ktoré dlhodobo pracuje s rodinami 

v ohrození alebo v ťažkej životnej situácii. Príbeh konkrétnej rodiny sa návštevníci dozvedia priamo na obede. 

Nápadom zorganizovať Polievku pomoci sme sa inšpirovali od združenia Náš Bardejov, ktoré ju úspešne realizuje každý mesiac už viac ako rok.

Do projektu sme zapojili dobrovoľníčky, študentky sociálnej práce na Pedagogickej fakulte UMB, ktoré projekt realizujú a Reštauráciu Červený rak.

Tešíme sa na príjemné stretnutia pri dobrej polievke a prejav solidarity a štedrosti.
Ženy spolu

Program Ženy spolu realizujeme s finančnou podporu Global Fund for Community Foundation, (ww.globalfundcommunityfoundations.org)

Cieľom programu je vytvoriť otvorené a bezpečné prostredie pre ženy z rôznych etnických a sociálnych skupín, pripraviť a realizovať spoločné aktivity pri ktorých sa môžu vzájomne spoznávať, porozumieť 

si a prijať odlišnosti, odstraňovať predsudky 

a podporiť ich integráciu do bežného života.


Daruj knihu deťom

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a knižku im neznámemu dieťaťu pod stromček darovali. Spolu sme tak mohli darovať knižky 127 deťom.  Ďakujeme aj našim usilovným pomocníkom, partnerom projektu a ľuďom v našom obľúbenom kníhkupectve Artforum.  


Výskum Ako sa nám žije v Banskej Bystrici, 2016

V spolupráci s UMB Katedrou sociálnej práce,  Mestom Banská Bystrica a s finančnou podporou Nadácie Orange sme zrealizovali výskum o kvalite života v Banskej Bystrici. Najzaujímavejšie zistenia nájdete v publikácii Ako sa nám žije v Banskej Bystrici.

Spomienky na našu Bystricu

V rokoch 2011 a 2012 sme vydali osobné spomienky ľudí, ktorí prežili časť svojho života v Banskej Bystrici.