Polievka pomoci


Od decembra 2018 organizujeme jedenkrát v mesiaci Polievku pomoci. 

Pozývame ľudí, aby sa vzdali svojho obeda a prišli k nám  na dobrú polievku. Sumu, ktorú by zaplatili za svoj zvyčajný obed venujú rodine, ktorá je v núdzi. Túto rodinu vyberáme s pomocou občianskych združení, ktoré dlhodobo pracuje s rodinami v ohrození alebo v ťažkej životnej situácii. Príbeh konkrétnej rodiny sa návštevníci dozvedia priamo na obede. Polievku pomáhajú servírovať dobrovoľníci.

Nápadom zorganizovať Polievku pomoci sme sa inšpirovali od združenia Náš Bardejov, ktoré ju úspešne realizuje každý mesiac už viac ako rok.

Projekt realizujeme v spolupráci s  Univerzitou Mateja Bela.

Priestor a polievku bezplatne poskytuje Reštaurácia Červený rak.

Tešíme sa na príjemné stretnutia pri dobrej polievke a prejav solidarity a štedrosti našich "stravníkov".


Rozhovor o projekte Polievka pomoci a ďalších nadačných aktivitách na Rádiu Lumen si môžete vypočuť TU.


Speak podporuje talenty

Jazyková škola SPEAK podporuje mladých a talentovaných ľudí, ktorí bohužiaľ nemajú dostatok financií na rozvoj svojho talentu. Zahájila darcovskú zbierku, ktorej výťažok bude rozdelený talentovaným deťom v našom regióne na aktivity a pomôcky potrebné na rozvíjanie ich talentu. O výsledku zbierky, aj o tom, komu ste v rozvoji talentu pomohli vás budeme informovať.

Ďakujeme, že pomáhate.

 


Daruj knihu deťom


V období od 6.12. do 20.12.2019 realizujeme štrnásty ročník predvianočného projektu „Daruj knihu deťom“, ktorý bude už tradične prebiehať v Kníhkupectve Artforum na Hornej Striebornej 10 v Banskej Bystrici.

Vďaka tohtoročným partnerom, združeniam Nádej deťom, Návrat, Svetielko nádeje, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, Klub Pathfinder Prieskumník a Centru dobrovoľníctva sme zozbierali 226 knižných prianí detí zo sociálne odkázaných, mnohopočetných rodín a rodín v ťažkej životnej situácii. Kúpou označenej knihy urobíte radosť konkrétnemu aj keď Vám neznámemu dieťaťu. My knihy včas doručíme pod vianočný stromček.

Projekt Daruj knihu deťom sme v Banskej Bystrici začali realizovať v roku 2004 a za predchádzajúcich 13.ročníkov sa nám vďaka spolupráci ľudí v komunite a dobrosrdečným darcom podarilo splniť 1035 detských prianí.

Projekt Daruj knihu deťom začala na Slovensku realizovať Komunitná nadácia Bratislava v roku 2003. Tento rok ho realizujú aj Komunitná nadácia Bratislava (www.knb.sk), Trenčianska nadácia (www.trencianskanadacia.sk), REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia (www.revia.sk ) a Komunitná nadácia Liptov (www.knl.sk).

Za všetky obdarované deti Vám ďakujeme.
Ženy v meste  Banská Bystrica 2019


V spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB sme robili prieskum 

o tom, ako sa žije ženám v meste Banská Bystrica.
Výsledky prieskumu si môžete stiahnuť. Ak vás táto téma zaujíma, radi sa s vami stretneme.


Život žien v Banskej Bystrici

Projekt  realizujeme v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela. Jeho cieľom je zisťovanie kvality života žien v našom meste, a to jednak cez existujúce dáta a zároveň prostredníctvom subjektívnych skúseností a názorov žien z rôznych  skupín a prostredí.

Výsledkom našich zistení bude publikácia v tlačenej aj elektronickej podobe, ktorá môže slúžiť ako podklad pre ďalšie hlbšie a odbornejšie diskusie, pre otvorenie verejnej diskusie na vybrané témy zo života žien a samozrejme aj ako východiskový bod pre iniciovanie konkrétnych aktivít zameraných na zlepšenie života žien v Banskej Bystrici na rôznych úrovniach.

Projekt realizujeme s finančnou podporou medzinárodného grantového programu Global Challenges Local Solutions.


Ženy spolu

Program Ženy spolu realizujeme s finančnou podporu Global Fund for Community Foundation, (ww.globalfundcommunityfoundations.org)

Cieľom programu je vytvoriť otvorené a bezpečné prostredie pre ženy z rôznych etnických a sociálnych skupín, pripraviť a realizovať spoločné aktivity pri ktorých sa môžu vzájomne spoznávať, porozumieť 

si a prijať odlišnosti, odstraňovať predsudky 

a podporiť ich integráciu do bežného života.


Daruj knihu deťom

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a knižku im neznámemu dieťaťu pod stromček darovali. Spolu sme tak mohli darovať knižky 127 deťom.  Ďakujeme aj našim usilovným pomocníkom, partnerom projektu a ľuďom v našom obľúbenom kníhkupectve Artforum.  


Výskum Ako sa nám žije v Banskej Bystrici, 2016

V spolupráci s UMB Katedrou sociálnej práce,  Mestom Banská Bystrica a s finančnou podporou Nadácie Orange sme zrealizovali výskum o kvalite života v Banskej Bystrici. Najzaujímavejšie zistenia nájdete v publikácii Ako sa nám žije v Banskej Bystrici.

Spomienky na našu Bystricu

V rokoch 2011 a 2012 sme vydali osobné spomienky ľudí, ktorí prežili časť svojho života v Banskej Bystrici.