Ľudia Banskej Bystrice

Ľudia, ktorí žijú a pôsobia na území mesta Banská Bystrica sú rôzni. Každý jedenčlovek je súčasťou našej spoločnosti/ komunity, podieľa sa na tom, ako to tuvyzerá, ako sa nám žije, tvorí, pracuje, zabáva a každý jeden má pre ňu význam.  Spája nás to, že tu žijeme a chceme, aby sa nám žilo dobre.  O tom, KTO SME,  hovorí naša nová web stránka  http://www.ludiabanskejbystrice.sk/ .

Tento projekt bol podporený z prostriedkov C.S.Mott Foundation v rámci V4Community Foundation Maturity Program, ktorý realizuje Akadémia RozvojaFilantropie v Poľsku.