Live Funding Banská Bystrica 2017

V októbri 2017 organizujeme v Banskej Bystrici po tretí krát úspešné darcovské podujatie Live Funding Banská Bystrica.   Do 18.9.2017 môžu prihlásiť svoj verejnoprospešný projekt mimovládne neziskové organizácie aj neformálne skupiny a získať naň finančnú podporu.

Projekt musí byť realizovaný v období od 12/2017 - 09/2018 v meste Banská Bystrica. Má byť zaujímavý, netradičný a inovatívny, aby čo najviac zaujal darcov. Požadovaná podpora je max. 1000€.