Krajšie školy úspešne zrealizované

V novembri sme vyhodnotili grantový program Krajšie školy, ktorý podporila ČSOB Finančná skupina.
Východiskom programu Krajšie školy bola myšlienka budovania krajšieho prostredia škôl tak, aby sa v ňom deti cítili dobre a zároveň ich toto prostredie podnecovalo k tvorivému procesu.
Medzi projektami dominovali úpravy školských ihrísk, exteriérových ekoučební a priestory pre voľnočasové aktivity detí. Do uzávierky programu „Krajšie školy“, ktorý je financovaný z 2% dane a vďaka podpore ČSOB a.s. , sa prihlásilo 19 projektov

z okresov Banská Bystrica a Zvolen, z ktorých boli podporené 4 projekty v celkovej sume 9.130 €.

 

Pieninská záhrada hier a oddychu

Žiadateľ: Základná škola Pieninská 27, Banská Bystrica

Grant: 2.000 €

Základná škola sa nachádza na najväčšom sídlisku v Banskej Bystrici – Sásovej. Disponuje okolitým pozemkom, ktorý je prístupný pre verejnosť aj po vyučovaní. Táto plocha bola pokrytá trávou, v minulosti bolo vybudované ihrisko. V rámci podporeného projektu bola vytvorená na pozemku školy záhrada s jedlými gaštanmi, ovocnými krami, bylinkami, skalkou a tým vybudovali esteticky- úžitkovú a funkčne plnohodnotnú oddychovú zónu, ktorá je primárne využívaná žiakmi a sekundárne obyvateľmi Sásovej. Žiaci školy sa o záhradu starajú v rámci vyučovacieho procesu.

 

Voda- zázrak života

Žiadateľ: Súkromná základná škola – Škola u Filipa, Banská Bystrica

Grant: 2.620 €

V Škole u Filipa zrealizovali vďaka našej finančnej podpore a spolupráci s inštitútom aplikovanej ekológie praktický ekovýchovný program počas školského roka 2009/2010 formou pravidelných stretnutí, diskusií a záverečnej konferencie. Boli vytvorené kútiky živej prírody v triedach s akváriom, žiaci vytvárali model krajiny a učili sa pochopiť kolobeh vody v prírode, skúmali kvalitu vody a tiež vodné živočíchy. Počas hodín informatiky vytvorili prezentácie a plagáty o vodných ekotopoch a živočíchoch. Tiež vyčistili okolie Laskomerského potoka. Na záver projektu zrealizovali detskú konferenciu pod názvom „Zázračná voda“.

 

Detské dopravné ihrisko

Žiadateľ: ZŠ a MŠ Sielnica 15, okres Banská Bystrica

Grant: 1.830 €

Vďaka realizácii tohto projektu bolo do prevádzky uvedené detské dopravné ihrisko. Na ploche asfaltového ihriska obce boli namaľované dráhy pre cyklistov. Prenosné značky umožňujú kedykoľvek spojazdniť ihrisko za 15 min. Zakúpilo sa 7  bicyklov a 5 kolobežiek i s chráničmi. Ihrisko bolo odskúšané žiakmi školy a ponúknuté okolitým školám na výučbu dopravnej výchovy. Projekt bol inšpiráciou k vytvoreniu celej učebne dopravnej výchovy s 10 PC a dataprojektorom. Bol vytvorený aj nový predmet Dopravná výchova. V školskom klube vznikol nový krúžok Dopraváčik.

 

Objavme radosť z učenia

Žiadateľ: Základná škola J.G. Tajovského, Banská Bystrica

Grant: 2.680 €

V rámci projektu bola vytvorená nová učebňa cudzojazyčného vzdelávania, ktorá skvalitňuje výučbu jazyka na škole. Svojpomocne a z vlastných zdrojov bola miestnosť vymaľovaná, zakúpili žalúzie, koberec a matrace, ktoré vytvorili relaxačnú zónu. Učebňa je vybavená novým nábytkom, didaktickou technikou (notebook, rádio s CD, multifunkčné zariadenie, laminátor a keramicko-magnetická tabuľa) Na podporu výuky bol zakúpený knižný fond – slovníky, knižky, hudobné a posluchové CD nosiče, pexesá a pod. Boli vytvorené manipulačné hand-out pomôcky ako aj výzdoba triedy podporujúca fixáciu slovnej zásoby. Výsledkom projektu je vytvorenie príjemného bezstresového a motivačného prostredia pre žiakov školy. V súčasnej dobre je zreteľné, že sa zvýšila aktivity žiakov na vyučovaní a ich motivácia k učeniu sa.

 

15 rokov Komunitnej nadácie Zdravé mesto

V novembri 2009 oslávila Komunitná nadácia Zdravé mesto 15 rokov svojej činnosti.
V jednoduchej reči čísiel to znamená 1046 podporených projektov v celkovej sume 337 567 €
No omnoho dôležitejšie je pri tejto príležitosti hovoriť o ľuďoch, bez ktorých by nadácia nemala opodstatnenie. Za každým projektom treba vidieť na jednej strane ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o život okolo seba, pomáhajú, zlepšujú , tvoria - dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Na druhej strane sú darcovia, ľudia ochotní  darovať peniaze. Lebo im záleži na mieste, kde žijú, lebo chcú riešiť nejaký problém, lebo chcú podporiť zaujímavý nápad, lebo ....  
Oslava 15. výročia Komunitnej nadácie Zdravé mesto je oslavou ľudí, ktorí nie sú ľahostajní a rôznymi spôsobmi prispievajú k tomu, aby sa nám žilo lepšie.
K slávnostnej atmosfére a dobrej pohode na recepcii organizovanej k 15. narodeninám prispeli deti a priatelia z občianskeho združenia Integrácia postihnutého dieťaťa, Rotary klub Banská Bystrica, študenti z  Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici, priatelia z Divadla z Pasáže, Michal Ďuriš, Reštaurácia Červený rak.  Zopár ukážok nájdete tu:

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL