Udeľovali sme štipendiá z Fondu Opora

O podporu sa uchádzalo 44 žiadostí a podporených bolo 27 žiadostí v celkovej sume 920 €. Maximálna suma na jedno štipendium bola 40 € a je určená na pokrytie nákladov súvisiacich s riadnou návštevou školy, záujmového krúžku alebo umeleckej školy.  Financie, ktoré boli rozdeľované v rámci tohto programu získala nadácia z darov od fyzických osôb,  ktoré sa zúčastnili nadačných charitatívnych akcií, ako bola benefičná večera alebo ochutnávka syra a vína a tiež z nového programu, ktorý nadácia realizuje spolu s miestnymi reštauráciami  - „Dobré pohostenie s dobrým skutkom“.   Spolupracujúce reštaurácie určili jeden svoj výrobok, z ktorého 10 % darujú do Fondu Opora. Takže ak si dáte Čokotortu pána Krebsa, čokoládové fondante alebo dobrú kávu v niektorej z našich partnerských reštaurácií -  Reštaurácia Červený Rak, Pizzeria Restaurant Olivo, Angels restaurant a bar a Coffee, Beer a Wine Bar "U Kemov",  prispievate na sociálne štipendiá  miestnym deťom.