Fond Opora rozdeľoval prvé štipendiá

10 detí zo základných a stredných škôl získalo štipendium na pokrytie nákladov spojených s riadnou návštevou školy alebo záujmovej činnosti, napr. na zaplatenie, stravy, pomôcky do školy alebo na krúžok.  Štipendiá v celkovej sume 400 € boli udelené  z Fondu Opora, do ktorého prispeli darcovia, účastníci prvej nadačnej čokoládovej párty. Ďakujeme.