Štruktúra nadácie

Správna rada Komunitnej nadácie Zdravé mesto:
Eleonóra Fabiánová - predsedníčka
Juraj Mesík
Oľga Moškurjáková
Juliána Ištóková
Jozef Klement
Boris Kršňák
Ľudmila Priehodová
Pavel Rohárik
Peter Rusnák
Juraj Turčan
Juraj Uherek

Grantový poradný výbor:
Marta Buckulčíková
Mirka Dubovská
Mária Filipová
Milan Hronec
Jolka Nátherová
Martina Pavlíková
Ivana Škodová

Investičný poradný výbor:
Jana Fábryová
Lívia Haringová
Peter Antalic

Pracovníci nadácie:
Beáta Hirt, správkyňa nadácie
Ida Adolfová, finančná a programová manažérka, koordinátorka dobrovoľníkov