Záverečná správa o verejnej zbierke

Okresný úrad Zvolen

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie SNP 35/48

96108 Zvolen

 

V Banskej Bystrici, 21.12.2016

Vec: Záverečná správa zbierky číslo 606-2015-012877

Organizátor zbierky: Komunitná nadácia Zdravé mesto

Registračné číslo verejnej zbierky: 606-2015-012877

Názov mesta, kde sa zbierka vykonala: Zvolen

a)    Prehľad nákladov zbierky

-       potvrdenie banky o vedení účtu: 6€ (kópia č.1)

-       bankové poplatky 2016/1 a 2016/2: 1,76€– časť (kópia č.2 a č.3)

 

b)   Prehľad použitia čistého výnosu zbierky

Čistý výnos zbierky vo výške 40€ bol použitý na podporu Kristiána Šimčíkanákup ortopedickej obuvi a paličky (kópia č. 4)

S pozdravom,

        Beata Hirt

        správkyňa nadácie