Klub darcov v roku 2011

V roku 2011 členovia Klubu darcov spoločne darovali sumu 1 310  €.  

Z fondu Klubu darcov sme v roku 2011  podporili projekty:

MiniU to bowl - 700 €  na postavenie špeciálnej prekážky na skating pre začiatočníkov aj pokročilých.  Projekt realizuje o.z. Extrém. Zaujímavé informácie o organizátoroch a projekte sa dočítate aj tu.

Jeden svet - 550 € na zorganizovanie hudobno-filmového festivalu na tému ľudské práva. Prjekt realizuje neformálny skupina nádejných filmárov pod vedením Michala Kočiša.

Klub darcov rozhodoval

Na spoločnom stretnutí darcov a žiadateľov 15. októbra 2010 rozhodovali  členovia Klubu darcov o tom, ktoré projekty získajú finančnú podporu od Komunitnej nadácie Zdravé mesto. Spolu 23 miestnych darcov, ktorí sa zapojili do tohtoročnej kampane Klubu darcov, dalo dokopy sumu   1 200  €.  Darcovia, ktorí darovali sumu vyššiu ako 20 € získali právo spolurozhodovať o pridelení finančnej podpory.
Darcovia získali najlepší obraz o projektoch priamo od ich autorov a presvedčili sa, že v našom regióne je mnoho aktívnych organizácií a skupín, ktoré za relatívne nízke finančné náklady vedia profesionálne zrealizovať kvalitné a užitočné projekty.
Podporoné projekty z Klubu darcov v ročníku 2009/2010:
Neformálna občianska skupina s názvom TRI,
                              projekt: Môj svet - cyklus výtvarných a tvorivých dielní pre
                              DSS Kompa, suma: 565 €
Občianska iniciatíva Zvolen,
                              projekt: Deň sídliska 2011 - prezentácia najrôznejších aktivít
                              ľudí bývajúcic na sídlisku Západ, suma: 700 €
 V mene podporených projektov   ď a k u j e m e.
 
     

Film o komunitkách

Na Slovensku pracuje niekoľko komunitných nadácií, ktoré sú združené v Asociácii komunitných nadácií Slovenska. O tom, komu a ako slúžia a aj prečo darovať sa dozviete v  krátkom filme o komunitkách.

Klub darcov

altKomunitná nadácia Zdravé mesto organizuje každoročne kampaň Klub darcov.
Cieľom kampane je podporovať a rozvíjať darcovstvo v našej komunite a pre našu komunitu. Prostredníctvom kampane umožňujeme každému darovať podľa svojich možností. Členom Klubu darcov sa stáva každý, kto daruje minimálne 5€ .
Kampaň vyhodnocujeme v septembri a všetky zozbierané prostriedky rozdeľujeme na projekty zamerané na zlepšovanie života v regióne Banská Bystrica – Zvolen.
Každý darca, ktorý daruje minimálne 20 € a viac získava právo rozhodovať o udelení prostriedkov na spoločnom stretnutí darcov, kde sa hlasovaním rozhoduje ktoré projekty a v akej výške budú podporené.
Žiadatelia o finančnú podporu nás neustále utvrdzujú v tom, že aj s využitím minimálnych finančných prostriedkov sa dá urobiť veľa zaujímavých a  prospešných programov a projektov.
Ak mate záujem dozvedieť sa viac o nadácii, priebehu kampane alebo o ďalších aktivitách nadácie, radi Vás privítame v našej kancelárii na Komenského 21, Banská Bystrica, tel. 048-415 60 59 alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
 
Svoj dar môžete venovať na účet nadácie: 10073-1413050/4900  alebo osobne v kancelárii nadácie.

Ďakujeme.

Zoznam projektov podporených Klubom darcov v roku 2008:
 
O.z. Permon, Špania Dolina, Projekt: Oprava vodných grantov ,   20 000 Sk
Domov sociálnych služieb, B.Bystrica, Projekt: Úprava okolia DSS na vytvorenie voľnočasových aktivít pre klientov, 19 500 Sk
Stredoslovenské múzeum, Projekt: Naše múzeum - tvorivý priestor pre všetkých, 10 370 Sk
O.z. Ponickje deti, Projekt: Streetball Challenge Poniky, 14 000 SK
Banskobystrická rómska miestna iniciatíva, Projekt : Muzikál Všetci sme na jednom mieste, 19 000 Sk
Dom sv. Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, Projekt: Slniečko, 10 000 Sk
Nezávislá občianska iniciatíva Traja statoční, Projekt: Piatkovica - klubové stretnutia detí z náhradných rodín,
19 572 Sk