Verejná zbierka Patrik

Výnos verejnej zbierky Patrikzapísanej do registra zbierok Okresným úradom Zvolen pod číslom 606-2015-012877 v dňoch od 18.11.2015 do 22.2.2016 činil 47,76 € a bol použitý na udelenie finančných príspevkov v programe Patrik pre ľudí z okresu Zvolen, ktorí dlhodobo potrebujú lieky alebo zdravotnícke pomôcky na základe uznesenie správnej rady zo dňa 21.6.2016. 

Ako darovať

Nechceme, aby vám darovanie robilo starosti.
Komunitná nadácia Zdravé mesto vám pomôže darovať tak, aby ste z toho mali radosť. 
Našim cieľom je hľadať spôsoby, aby darovanie bolo jednoduché, splnilo zámer darcu a prinieslo očakávané výsledky.
 
Klub darcov
Každý, aj relatívne malý dar je dôležitý. Prostredníctvom Klubu darcov umožňujeme každému darovať podľa svojich možností. Členom Klubu darcov sa stáva každý, kto daruje minimálne 5€. Tí darcovia, ktorí darujú 20€ a viac, získavajú právo spolurozhodovať o tom, ktoré projekty majú byť z Fondu Klubu darcov podporené. 
 
Vyber si svoj projekt
Vytvorili sme zásobník kvalitných a zaujímavých projektov, ktorý je zverejnený na nšej web stránke pod názvom Vyber si svoj projekt. Darca môže podporiť konkrétny projekt z aktuálnej ponuky.
 
Ovorený grantový program
Dar venovaný do otvoreného grantového programu je použitý na podporu  projektov, ktoré sú zamerané na zlepšovani života v rôznych oblastiach. O použití prostriedkov rozhoduje správna rada na základe doporučení odborníkov z poradného výboru. 
 
Grantový program MaGNeT
Cieľom programu je podporiť mladých ľudí a ich projekty. Dar venovaný na program MaGNeT môže byť použitý na podporu konkrétnych projektov mladých ľudí alebo na tréning mladých dobrovoľníkov, ktorí tento program spravujú.
 
Založenie fondu
Ak má darca dlhodobý záujem podporovať určitý verejno prospešný účel, najvýhodnejším riešením je založenia nadačného fondu. 
  
2%
Zákon č.595/2003 Z.z. o daniach z príjmov umožňuje fyzickým a právnickým osobám poukázať 2% zo zaplatenej dane registrovanej mimovládnej organizácii na verejnoprospešné účely.
 
Podpora verejnoprospešného programu
Nadácia organizuje v priebehu roka verejno prospešné programy, ako napr. Človeče, Daruj knihu, vzdelávacie programy, a pod. Darca môže akciu podporiť okrem financií aj darovanou službou alebo materiálom.
 
Nefinančné dary
Prostredníctvom nadácie môže darca venovať služby alebo materiálne dary, napr. umelecké diela, kancelárske potreby, odborné poradenstvo a pod.
 
Program ušitý na mieru
Na základe želania darcu vieme pripraviť program podľa jeho predstáv, ktorý bude v súlade s poslaním nadácie, splní zámer darcu a prinesie očakávaný úžitok tam, kde je to potrebné.  
 
Dobročinný odkaz
Dobročinný odkaz je niečo, čo tu ostane pre ostatných aj po tom, keď tu nebudeme. Zanecháme pre ďalšie generácie náš odkaz, vďaka ktorému budú môcť pomáhať ... www.zavety.sk/
 

Sladké darovanie

O tom, že darovanie môže byť veľmi príjemné sa presvedčili hostia Komunitnej nadácie Zdravé mesto na Čokoládovej párty spojenej s ochutnávkou vína, ktorá sa konala  4. mája v Hoteli Lux. Hostia mali jedinečnú príležitosť vypočuť si  Ing. Milana Desata, ktorý nás uviedol do tajov  pravej čokolády, naučil ako ju správne  degustovať a vychutnávať a predstavil nám 4 druhy plantážovej čokolády. Okrem čokolády sme ochutnávali aj kvalitné slovenské vína z Vinárstva Šintavan, ktoré prezentoval Ing. Štefan Drábik.

Hostia spolu venovali sumu 406 €, ktorá je prvým vkladom do Fondu Opora na podporu detí, ktorých rodiny sa ocitli v ťažkej životnej situácii.