1. projekt - "Ďalšie putovanie, alebo putovania nie je nikdy dosť"

  • Pondelok, 19 Október 2015 09:05

Mestké divadlo z PasážeprojektĎalšie putovanie, alebo putovania nie je nikdy dosť!

http://www.divadlozpasaze.sk/

DivadloPasáže vytvorilo doposiaľ 4 detské inscenácie: Robinson  v roku 2007, Janko Hraškoroku 2010 (Interaktívny workshop), Mechúrik Koščúrikroku 2011, Kde je metla? 2014. S týmito inscenáciami divadlo putovalo za malými divákmirámci mesta Banská Bystrica. Navštívilo ďalšie SlovenskéČeské mestá. Navštevovalo základnématerské školy, hralo na otvorených priestoroch sídlisk, námestiach, v priestoroch univerzít aj  v iných divadlách, festivaloch, v prírode, na hrade, na pošte... V súčasnosti divadlo hráva týmto spôsobom inscenáciou Kde je metla?.

Novým projektom vznikne ďalšia detská inscenácia, ktorá osloví deti nie len umelecky, ale aj integračne. Deti saľuďmimentálnym postihnutím stretnúpríjemnej, tvorivej atmosfére. Ďalej, a to považujeme za zvlášť dôležité, bude zameraná na priblíženie historického dedičstva, prostredníctvom prezentovania tradícii, zvykov, spôsobu života, ľudových ornamentov. Keďžeexistuje knihaanimovaný seriál, inscenácia bude novou formou priblíženia tejto témy deťom. Téma je zameraná na návrat ku vlastným koreňom.