3. projekt - "Roztrhajte nás s citom"

  • Pondelok, 19 Október 2015 08:48

Návrat„Roztrhajte nás citom“

                  www.navrat.sk

našej praxi ale ajnašom okolí sa veľmi často stretávametým, že partneri, ktorí zároveň rodičminechcú spolu žiťrozchádzajú sa. Vždy s tým spojené veľmi intenzívneprevažne negatívne emócie na jednej alebo oboch stranách. Rodičia, ktorí ťažko prežívajú túto situáciu často nie schopní byť dostatočnou oporou pre svoje deti, vysvetliť im dôvody tejto veľkej zmenyich živote. Je pre nich ťažké zabezpečiť, aby sa deti cítilibezpečí, napriek tomu, že ich domov sa rozpadá. Rodičia častokrát sami nemajú jasnú predstavunajbližšej budúcnostinevedia deti pripraviť na to, čo sa budeďalších dňoch, týždňoch, mesiacoch odohrávať. Nehovoriac o tom, keď sa deti stanú „prostriedkom“ na ubližovanie partnerovi, alebo keď partneri spolu nedokážu komunikovať konštruktívne aspoňprítomnosti detí.

Pre deti je to náročný čas, plný neistôt a strát (strata úplnej rodiny, strata každodennej prítomnosti jedného rodiča, strata domova, ak sa rodina v tejto situácii musí sťahovať...). Máme zato, že rodičia potrebujú pomoc a podporu, aby mohli byť oporou svojim deťom a najmä, aby porozumeli tomu, čo ich deti práve v tomto čase najviac potrebujú. Tieto a ďalšie úskalia prináša rozchod partnerov, ktorí ale rodičmi ďalej zostávajú, resp. mali by nimi zostať. Nielen právne, ale aj v reálnom živote.

Realizáciu projektu by sa zmenilo, že rodičom ponúkneme posilnenie ich zručností, resp. kompetencií v oblasti komunikácie s deťmi ale aj komunikácie s partnerom formou individuálnych konzultácií. Scitlivenie na potreby detí v tomto období, pohľad na rozchod alebo rozvod rodičov detskými očami.

Na základe konzultácií s rodičmi a deťmi, ktorí prešli takouto životnou zmenou chceme zostaviť „manuál“ na citlivý rozchod partnerov-rodičov, ktorý bude obsahovať konkrétne skúsenosti a námety, čo pomáhalo deťom aj rodičom prežiť toto obdobie. Poskytneme priestor na vzájomné zdieľanie a výmenu skúseností pre deti aj pre rodičov formou svojpomocných skupín.