Vtáčí spev v Banskej Bystrici

Vďaka darcom, ktorí sa zúčastnili podujatia Live Funding 2017 môžu manželia Kováčovci z neziskovej organizácie SOS BirdLife v Banskej Bystrici zorganizovať sériu prednášok o vtákoch v meste. Srdečne vás pozývame.


ac75983b-5613-463e-a790-1962674f100ejpg