Daruj knihu deťom

Komunitná nadácia Zdravé mesto realizuje v dňoch od 6.12.2017 do 22.12.2017 v spolupráci s kníhkupectvom Artforum na Hornej Striebornej 10 v Banskej Bystrici dvanásty ročník projektu „Daruj knihu deťom“.

V spolupráci s organizáciami Nádej deťom, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, Klub Pathfinder a Návrat sme zozbierali informácie o deťoch, ktoré túžia po knižke, ale z rôznych dôvodov im ju nemá kto kúpiť. Jedná sa o deti zo sociálne odkázaných rodín a mnohopočetných rodín.

Ľudia, ktorí prídu nakupovať do kníhkupectva majú príležitosť kúpou označenej knihy urobiť radosť konkrétnemu dieťaťu. Označenú knihu si vyberú, pri pokladni zaplatia a nechajú v kníhkupectve. Môžu tiež napísať milé slovo pre konkrétne dieťa. My knihy detským adresátom doručíme.

V rokoch 2004 – 2016 sa pomocou tohto projektu podarilo darovať 778 kníh. V tomto roku je označených 120 knižných darčekov.

Za obdarované deti vopred ďakujeme.