Daruj knihu deťom - tradičná predvianočná príležitosť k štedrosti


Komunitná nadácia Zdravé mesto aj tento rok zrealizovala

v kníhkupectve Artforum v Banskej Bystrici predvianočný projekt „Daruj knihu deťom“. Od 5.12.2018 boli na pulte predajne označené knižné priania detí zo sociálne odkázaných rodín a rodín v ťažkej životnej situácii.

Štedrí ľudia vykúpili označených 130 kníh v cene 1189,31€ a ešte

v posledný deň projektu chodili do obchodu s otázkou, či môžu kúpiť knihu deťom. Máme z toho, že ľudia prejavujú solidaritu týmto spôsobom, veľkú radosť.

V spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Nádej deťom, Návrat, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, Klubom Pathfinder a Nožička sme zozbierali informácie o deťoch, ktoré túžia po knižke, ale z rôznych dôvodov im ju nemá kto kúpiť. Jedná sa

o deti zo sociálne odkázaných rodín a mnohopočetných rodín

Knihy sme spoločne s dobrovoľníčkami zabalili do ozdobného papiera a už sú na ceste k deťom, ktoré si ich nájdu pod vianočným stromčekom.

Od roku 2004 do 2018 sa pomocou tohto projektu podarilo

darovať 1035 kníh.

Za obdarované deti všetkým štedrým ľuďom ďakujeme.


Bystričania boli štedrí

Takto vyzerala prvá Polievka pomoci v Banskej Bystrici v decembri 2018.

Na prvú Polievku pomoci v Banskej Bystrici prišlo viac ako 150 ľudí a prispeli sumou 749,64€ pre rodinu v hmotnej núdzi, ktorá si za vyzbierané peniaze nakúpi trvanlivé potraviny. Hostia začali prichádzať priebežne od 11:00 do 14:00, dali si šošovicovú polievkou s chlebíkom, stretli svojich priateľov či známych. „Toto musíte robiť častejšie, s toľkými známymi som sa nestretla dlho“, povedala nám jedna z nich.

Všetkým, ktorí prišli, veľmi pekne ďakujeme. Patrí tiež vďaka Reštaurácii Červený Rak, občianskemu združeniu Návrat, Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela a dobrovoľníčkam, študentkám sociálnej práce, ktoré pomohli akciu naplánovať a zrealizovať.

Na ďalšiu Polievku pomoci budeme všetkých pozývať opäť v januári 2019, nakoľko by sme si priali, aby sa toto charitatívne a príjemné podujatie stalo tradičným a každý mesiac by sme mohli podporiť jednu rodinu, ktorá žije medzi nami a zápasí s existenčnými problémami.Darcovský večer v Banskej Bystrici

Podujatie Live Funding sme organizovali v Banskej Bystrici už tretíkrát. Na podujatí sa predstavili tri zaujímavé verejnoprospešné projekty, ktoré sa uchádzali o podporu darcov:

Neformálna skupina SOS BirdLife Slovensko s projektom Vtáčí spev

v Banskej Bystrici, www.vtaky.sk

Občianske združenie Banskobystrický okrášľovací spolok s projektom

Bystrická hodinka, www.bbos.sk 
Občianske združenie Prales s projektom Hrabeme k sebe, www.pralesy.sk 

Večerom nás sprevádzal moderátor Michal Ďuriš a hudobná dvojica Michalea. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli na realizáciu projektov, dobrovoľníčkam, ktoré nám pomohli vytvoriť príjemnú atmosféru, fotografke Alene Cime Hroncovej za krásne fotografie a Hotelu Lux za poskytnutie priestorov.


Projekt podporený na podujatí Live Funding 2017:

Neformálna skupina SOS BirdLife Slovensko s projektom Vtáčí spev

v Banskej BystriciRTVS sa venuje téme komunitných nadácií