Podporujeme ľudí a organizácie, aby investovali do miesta kde žijú, kde je to najpotrebnejšie a kde môžu dosiahnuť dlhodobé pozitívne zmeny.Aktivity Komunitnej nadácie  Zdravé mesto sú zamerané na tri oblasti:  

Grantový program  

Cieľom grantového programu je podporovať  budovanie silných, zdravých komunít, posilňovať aktívny záujem verejnosti o stav a dianie v  svojom okolí,  vzájomnú pomoc, spoluprácu a dobrovoľníctvo.

Rozvoj darcovstva a filantropie

Cieľom nadácie je hľadať a vytvárať príležitosti, aby darovanie bolo jednoduché, splnilo zámer darcu a prinieslo  pozitívne výsledky v komunite. 


Zlepšovanie vzťahov medzi ľuďmi a vzťahu k miestu, kde žijeme 

Nadácia organizuje programy, ktoré prinášajú príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa, toleranciu, otvorenosť, prijatie, poznanie miestnej histórie, tradícií a kultúry.


Novinky

Podujatie Live Funding sme organizovali v Banskej Bystrici už tretíkrát.  Na podujatí sa predstavili tri zaujímavé verejnoprospešné projekty, ktoré sa uchádzali o podporu darcov:

 Neformálna skupina SOS BirdLife Slovensko s projektom Vtáčí spev 

v Banskej Bystrici, www.vtaky.sk

Občianske združenie Banskobystrický okrášľovací spolok s projektom

Bystrická hodinka, www.bbos.sk 

Občianske združenie Prales s projektom Hrabeme k sebe, www.pralesy.sk

Večerom nás sprevádzal moderátor Michal Ďuriš a hudobná dvojica Michalea. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli na  realizáciu predstavených projektov,  dobrovoľníčkam, ktoré nám pomohli vytvoriť príjemnú atmosféru,  fotografke Alene Cime Hroncovej za krásne fotografie a Hotelu Lux za poskytnutie priestorov.

"Spravodliví medzi národmi" 
Židovská náboženská obec v Banskej Bystrici každý rok organizuje spomienkovú tryznu, kde sa čítajú mená Židov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Táto tradícia trvá už osemnásť rokov. Pred dvomi rokmi sa na tejto slávnosti začali čítať i mená Slovákov, ktorí neváhali a pomáhali Židom počas holokaustu. Štát Izrael im udelil ocenenie "Spravodliví medzi národmi". Na pamiatku týchto výnimočných ľudí bol odhalený pred šiestimi rokmi sklenený monument, jediný svojho druhu na Slovensku, dielo výtvarníkov Paľa Macha, Petra Kalmusa a architekta Petra C. Abony. Tohto roku pribudla tabuľa s menami Slovákov, „Spravodlivých medzi národmi“, ktorí pomáhali zachrániť Židov. Sme presvedčení, že mená týchto hrdinov, ktorých ľudskosť a odvaha nás oslovujú do dnešných dní, si zaslúžia našu úctu a majú byť zverejnené. Projekt bol zrealizovaný z  Fondu na rekonštrukciu a udržiavanie židovského cintorína. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí na tento projekt prispeli.

 


Výskum kvality života a sociálneho kapitálu v Banskej Bystrici

V spolupráci s UMB Katedrou sociálnej práce,  Mestom Banská Bystrica a s finančnou podporou Nadácie Orange sme zrealizovali výskum o kvalite života v Banskej Bystrici. Najzaujímavejšie zistenia nájdete v publikácii, ktorú si stiahnete tu: